Strategi, text & profil

Platsvarumärket ägs och får användas av alla som bor, arbetar eller på annat sätt är verksamma i kommunen. Du som företagare eller representant för en förening är därför fri att använda platsvarumärket i din verksamhets marknadsföring och vid rekrytering – förutsatt att du är tydlig med att företaget eller föreningen är en del av A piece of Småland. I den grafiska profilen finns exempel på hur platsvarumärket kan användas och instruktioner för hur det används.Materialet får inte användas för att marknadsföra politiska partier samt religiösa eller fackliga organisationer.