Arkiv

Nytt flervåningshus i Gislaved planeras

Ett nytt hus med lägenheter kommer att byggas i centrala Gislaved. Platsen för byggnation kommer att vara den nuvarande kommunparkeringen vid Ängsgatan, snett bakom kommunhuset. Huset kommer bestå av cirka 50 lägenheter och planen är även att bygga in ett parkeringshus i byggnaden.

Aktörer inom bygg, förvaltning, fastighetsutvecklare och exploatörer erbjuds att delta på en markanvisning (En markanvisning innebär kortfattat att kommunen erbjuder en viss plats för ett visst ändamål, och intresserade aktörer skickar in sina förslag på hur det skulle kunna bebyggas).

Läs mer här, på kommunens hemsida.

Företagsklimatet i Gislaved förbättras stadigt

Den positiva trenden för företagsklimatet i kommunen fortsätter. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landet som publicerades tidigare idag. Enter Gislaved har som uppdrag att utveckla förutsättningarna för näringslivet i kommunen och resultatet av enkäten visar att vi är på rätt väg.

Enkäten som skickas ut till landets företagare årligen mäter hur de upplever att bemötandet från den egna kommunen är i ett antal olika frågor. Årets resultat visar att genomsnittsbetyget från kommunens företagare ligger på 3,4 på en skala från 1–6, där 1 är det lägsta och 6 är det bästa. Förra året låg resultatet på 3,24. Riket i genomsnitt ligger på 3,4 precis som Gislaved.

”Det är glädjande att se att trenden fortsätter uppåt från förra året. Vi ser att företagsklimatet förbättras och det arbete som vi gör med bland annat näringslivsdialoger och samverkan mellan skola och arbetsliv ger resultat i rätt riktning.” säger Leif Österlind, vd Enter Gislaved AB.

En utmaning som sticker ut i enkäten är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Här arbetar Enter Gislaved tillsammans med andra aktörer i flera projekt, bland annat genom att tidigt skapa intresse hos elever för de karriärmöjligheter våra lokala företag har att erbjuda.

Samtliga kommuner i GGVV-regionen ökar sitt resultat från förra året. Ett par av dem hamnar över 4,0 vilket räknas som ett bra resultat. Med ambitionen att även företagsklimatet i Gislaveds kommun ska nå ett resultat över 4 arbetar Enter Gislaved med att fortsätta stärka utvecklingen av det lokala näringslivet.

Trävaruindustri i Jönköpings län ökar mest i antalet jobb

Under flera år har vi läst dystra siffror om tillväxt och sysselsättning i Jönköpings län. Men en färsk rapport från Tillväxtverket, över industrins utveckling 2011–2016, visar att Jönköping är på fjärde plats bland länen med störst jobbtillväxt totalt och tar första platsen för jobbtillväxt inom trävaruindustrin. (se vita klotet i bilden).

Branschen har en mycket god tillväxt i förädlingsvärde och konkurrenskraften har varit god under 2014–2016. Branschen bearbetar och förädlar trä till produkter. Sågning, hyvling och träimpregnering utgör viktiga moment. Även tillverkning av produkter såsom faner och träbaserade skivor, parkettgolv, dörrar och fönster av trä utgör viktiga slutprodukter. Under 2011–2016 har tillväxt i förädlingsvärde varit 47 procent. Tillväxt i anställda 15 procent och antalet nya företag har ökat med 25 procent, vilket innebär 485 företag i landet.

Läs gärna hela rapporten här

Renovering av Sunnaryds turistbyrå

En rejäl renovering av turistbyrån vid färjeläget i Sunnaryd är nu i full gång.

Renoveringen har varit igång i ca två veckor och det stora rivningsarbetet är nu avklarat. Byggteamet påbörjar nu återuppbyggnaden av Smedjan, som byggnaden kallas. Smedjan kommer undergå ett stort skönhetslyft med nytt golv och nya ytter- och innerväggar. Det kommer även byggas ett trädäck utanför entrédörren där man ska kunna sitta och fika. Planen är att det ska vara färdigrenoverat den 24 april. Turistbyrån kommer att öppnas för verksamhet den 18 juni.

I planerna finns även en ny lekplats i anslutning till turistbyrån och färjeläget.

 

Ledarutveckling för innovation

Vem vill jobba med dig imorgon – och varför?
Det du erbjuder idag – kommer någon att vilja betala för det?
Alla snackar om digitalisering – gör du det?

Är du nyfiken och funderar på det här? Var med i en kvalificerad ledarutvecklingsgrupp (LUG), ett utvecklingsprojekt för dig som vill sätta framtiden, innovation och ledarskap på agendan.

Läs mer här

Svetsspecialist & Svetsinspektör 225 Yh-poäng

I samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping har vi varit med och tagit fram en utbildning inom Svetsspecialist & Svetsinspektör IWS & IWI-S.

Utbildningen vänder sig till dig som vill vidareutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser.

Läs mer om utbildningen här