Arkiv

Framåtblick lokalt och regionalt

Vad gör en kommun attraktiv, det var temat för dagen när näringslivet, kommunen och föreningsrepresentanter träffades idag för föreläsningar och paneldiskussion.

Vid samtalsforumet ”Framåtblick” anordnat av Länsförsäkringars forskningsfond fick vi under ett par timmar lyssna till de senaste rönen kring urbanisering och attraktivitet. Hur skapar vi möjligheter för en hållbar framtid? Forskarna Lina Bjerke, ek. dr. i nationalekonomi och Hans Westlund, professor av Urbana och Regionala Studier, presenterade sin inspirerande forskning som bland annat tittar på vilka faktorer som bygger innovation, skapar hållbarhet och utveckling i regioner som ligger utanför storstadsregionerna.

Vid den efterföljande paneldebatten deltog Malin Aronsson, kommundirektör, Susanna Hansson Öberg från Smålandsidrotten, Leif Österlind, vd för Enter Gislaved, Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, Tina Järnland, Anderstorps hydraulik och Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Panelen diskuterade de utmaningar och möjligheter som finns i kommunen, bland annat kring infrastruktur och kompetensförsörjning.  Bland annat sågs samverkan mellan näringsliv, kommun och föreningsliv som en styrka.

Energi för framtiden

Gislaved och Gnosjöregionen står inför en fantastisk möjlighet och en spännande utmaning när fordonsbranschen är i en omvandlingsfas. Vilka affärsmöjligheter ger det din verksamhet? Vad händer inom området fossilfria bränslen, transporter och energi? Vilken position kan Gislaved och Gnosjöregionen ta?

Under en eftermiddag fick åhörarna lyssna till företag, organisationer och forskare som engagerat berättade om vad som händer inom området fossilfria bränslen, transporter och energi.

Självkörande bilar och infrastruktur

För regionen med många företag inom fordonsindustrin kan frågan om industrins omställning i ett globalt perspektiv bli mycket viktig då skiftet mot självkörande bilar och fossilfria fordon öppnar för nya aktörer. Mjukvaruutveckling, fordonselektronik och batterier får en allt viktigare roll medan motordelar och avgassystem går tillbaka enligt Sten Engström från Business Sweden.

En utmaning för elbilen idag är att antalet laddstationer inte räcker till för att möta efterfrågan menar professor Mats Alaküla från Lunds Tekniska Högskola. Han manar också uppfinnarna i publiken att vara med och ta fram en lösning på problemet att de självkörande bilarna inte laddar sig själva samtidigt som han berättar om försök runt om i Sverige med laddlösningar för vägtransporter och personbilar.

Vätgas för framtiden

Peter Eisner från RISE (Research Institutes of Sweden) talade om möjligheterna och utvecklingen för att nå ett fossilfritt samhälle där RISE jobbar med forskning och utveckling av bland annat arbetsfordon som kan drivas med hjälp av bränslecellsteknik. Fördelarna med bränslecellstekniken är t.ex. att fordonen kan användas inomhus, med minskat buller och vibrationer. Samtidigt är även där utmaningen att utveckla vätgasinfrastrukturen.

Just nyttan med vätgas och vätgasens roll som energibärare för hållbar och effektiv energiförsörjning berättade Åse Bye från Vätgas Sverige om. Hon visade på att ett flertal av världens största biltillverkare kommit mycket långt i utvecklingen av vätgasdrivna bilmodeller. Vätgasen har den stora fördelen att den framställs helt oberoende av fossila material och utsläppen är endast el, vatten och värme, där samtliga kan återvinnas till andra områden.

Gert-Olof Holst från Power Cell berättade att 99 % av världens befolkning lever i områden där luftföroreningarna överstiger WHOs rekommenderade värden. Power Cell arbetar med att ta fram bränsleceller till personbilar, tåg, transportbilar och för marina applikationer.

Testbädd för utveckling av fossilfria fordon och infrastruktur

Vi arbetar med att utveckla en testbädd i vår region, en demonstrationsplats där specialister, forskare, företag och leverantörer kan utveckla fossilfria fordon, infrastruktur, energianvändning med mera. I Mariestad har man kommit något längre, i projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad skapar man förutsättningar för en testplats i stadsmiljö. Ulrika Söderström är ansvarig för projektet som är uppdelat i flera delprojekt där bland annat innovativa laddlösningar med en markbunden elväg testas, där finns också en teknikdemonstration av elektromobilitet genom helelektriska transport-, distributions-och arbetsfordon. De jobbar också med en samlastningscentral för kommunintern varudistribution och systemlösningar med solceller och energilagring i vätgas.

Off-grid med energisystem på riktigt

Med egen elproduktion från sol och vätgas skapar Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy energisystem som är off-grid på riktigt. Det egna huset är byggt med solceller och solpaneler för hushållsel och uppvärmning, dessutom finns bränsleceller med vätgaslager för 6 månaders drift. Redan nu byggs hyresrätter i Vårgårda som är off-grid. Bränslecellerna och vätgaslagret placeras i den tidigare panncentralen och huset kommer att vara självförsörjande på el för uppvärmning och varmvatten.

Det är inte bara vägtransporter där vätgas kan vara ett alternativ till ren eldrift, eller fossila bränslen, även inom järnvägen sker forskning och utveckling. Idag är det flera nationer som tittar på hur man kan utveckla vätgasdriften som ett komplement till traditionell elektrifiering av järnvägen berättade Tomas Arvidsson från RailLog.

Presentationerna från dagen hittar du i länkarna nedan.

Enter Gislaved – Framtidsspaning energi och fossilfria transporter

Business Sweden – Fordonsindustrins omställning i ett globalt perspektiv

RISE – Vad gör RISE för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle

Vätgas Sverige – Vätgasens roll som energibärare för hållbar och effektiv energiförsörsjning

ElectriVillage Mariestad – Test och demonstrationsplats Mariestad

Nilsson Energy – Energisystem – på riktigt

RailLog – Infrastruktur och järnväg

Powercell Göteborg

EV’s and future Charging Solutions

Affärsgalan 2018

Med Burseryd-Broaryds näringslivsförening som värd gick årets affärsgala av stapeln i Smålandsstenar i torsdags kväll.

Efter de lokala näringslivsföreningarnas årsmöten inleddes galakvällen med en föreläsning av Per Lange fylld av inspiration och motivation riktat mot företagare och företagande.

Ordföranden Morgan Ryhman och ledamoten Niclas Palmgren slutar sina uppdrag under våren.

 

Under middagen avlöste presentationerna och prisutdelningarna varandra, Gislaveds kommun presenterade sin nya kartfunktion för ledig byggbar mark i kommunen och de avgående styrelsemedlemmarna i Enter Gislaveds styrelse avtackades.

Kvällens huvudpersoner var naturligtvis alla pristagare, och vi passade också på att avslöja vårt namnbyte och nya profil. Med namnet Enter Gislaved vill vi visa att vi finns till för dig som vill starta företag, utveckla din verksamhet eller etablera dig i Gislaveds kommun.

Årets innovatör – Joakim Wiedesheim, Polymercentrum och Teknikcentrum

”Årets pristagare är en person som i flera sammanhang visat prov på driftighet, engagemang, och envishet. En person som ser möjligheter där andra ser problem, hittar lösningar där andra kört fast och fortsätter driva där andra börjar tvivla.

En person som utmanar vedertagna metoder och skapar möjligheter för företag och branscher att utvecklas. ”

Årets Attraktivitet – Hestra Samhällsförening

”Föreningen har med bravur lyckats med precis det som kriterierna för priset innefattar, nämligen att samla människor och skapa en gemenskap som bygger upp engagemang på orten.

Att bygga är för övrigt något de satsat mycket kraft på. Både utegym och lekplats i naturliga material har uppförts. De har också en känsla för vad som stärker och förenar människor.”

Årets stekheta turismföretag – GI Multi AB

”För sitt brinnande intresse för naturen och utveckling av tävlingar i vårt område, har han ett stort engagemang och nytänkande. Han arbetar för besökaren med sin utkörningsservice av kanoter även för skolklasser och grupper. Han bidrar genom sitt arbete till att stärka destinationen i samarbete med andra aktörer. ”

Årets entreprenör – Gunnarssons Maskin AB

”Vinnaren är ett företag som grundades 1946 av Ingvar Gunnarsson, då i gjuteribranschen men kom snart att starta försäljning av jordbruksmaskiner. Företaget har funnits i Reftele seden 1963 och har där byggt upp en stabilt växande verksamhet med försäljning av jordbruksmaskiner, med tillhörande service, reparation och reservdelsförsäljning. Enträget har företaget byggt upp och trotsat det faktum att antalet bönder har minskat i Sverige. Ägaren har byggt ett företagsnamn med gott rykte hos många trogna kunder i ett stort område kring Reftele och har därmed hjälpt till att hålla vårt svenska landskap öppet. ”

Årets butik – Artima Design AB

”Generöst utbud av gardiner, markiser och accessoarer. Därtill belysningsoutlet i samarbete med leverantör, som gör att denna heminredningsbutik satt Anderstorp på kartan.”

Eiron Anderssons minnespris – Lotta Moberg

”Företagaren Eiron Andersson arbetade i positiv och glad anda under mer än ett halvt sekel för regionens industri- och näringslivsföreningar. Eiron Andersson initierade även ekonomiska fundament för föreningar och verkställde stöd för lokal innovation och design. Gislaveds Näringslivsförening vill med detta pris om 3000 kronor hedra minnet av Eiron Andersson genom att lyfta fram en föreningspersonlighet.

Årets pristagare har under många år utfört anmärkningsvärd och ideell insats för framförallt ASK men även AIF:s föreningsliv i Anderstorp. Förutom att ha hjälpt till med mycket av arbetet som krävts runt omkring är hon ASKs ”kiosktant” då hon vid varje hemmamatch utfört extra goda bakverk som hon skänk och som i sin tur gjort att det blivit ett extra stort klirr i ASKs kassa.
Eiron Anderssons minnespris 2018 tilldelas Lotta Moberg.”

Se filmen om oss

Vi har alltid varit innovationsdrivna här i trakterna. Det är det som gör vår bygd så attraktiv och intressant för näringsliv och nya projekt nu och i framtiden.

Spännande näringslivsdialog

Torsdagen 14 december var det dags för en ny näringslivsdialog. Läs mer här.

Den 14 december samlades representanter för kommun och näringsliv på hotell Nissastigen, dels för att följa upp resultatet av den första dialogen, samt att lyfta nya viktiga samarbetsfrågor.

Resultatet av 14 påbörjade uppgifter presenterades för de ca 50 deltagarna. Djupare information lämnades kring uppgifterna, samverkan mellan skola och arbetsgivare och arbetet kring Platsvarumärket Gislaveds kommun.

Eftermiddagen innehöll många bra diskussioner, synpunkter och inspel under ledning av Dan Sylvebo, Svenskt näringsliv.

Dialogen fortsätter med målsättning att ha 2 liknande träffar per år.

Draknästet UF

De kommer nämligen att få presentera sina UF-företag inför en grupp på fem personer från näringslivet. Från Gislaved näringsliv AB är Nanne Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare, med i panelen som lyssnar på presentationerna.

– Det ska bli roligt att vara med för första gången, jag ser verkligen fram emot det, säger Nanne.

Christer Claesson är Ekonomi-lärare på Gislaveds Gymnasium och sitter också med under dagen. Han berättar att det finns 15-16 UF-företag detta läsåret och tanken med denna dagen är att trimma dem lite inför UF-mässan på Elmia nästa år. Christer berättar vidare att under hösten som gått har eleverna fått startat upp företagen och utveckla sina affärsplaner. Nu börjar det hårda arbetet med att driva företagen och få dem att växa och bli stabila. Där kan drakarna hjälpa till i utvecklingen genom att ställa lite obekväma frågor för att få eleverna att tänk till kring sitt företag.

– Förhoppningsvis ska de få sig en tankeställare och kunna utveckla sitt företag och sitt affärstänk. Vi hade, för ett par år sedan ett gammalt UF-företag, som var med i den riktiga versionen av Draknästet. Då föddes tanken och vi tänkte, varför inte starta upp det, här, säger Christer.

Viktor Ek har företaget Fredags-Fika UF. Han är inte nervös inför presentationen men tror att hans kollegor i företaget kanske är det. Han ser fram emot att få berätta för drakarna om Fredags-Fika som samarbetar med Bernts och Bernards för att kunna leverera fredagsfika till företag i bygden.

TILLÄGG:

Vinnare denna dag är Tout UF, som tillverkar tygkassar som passar perfekt i rullande kundkorgar i matvaruaffärer. De vinner dessutom 1000 kr. På andraplats kom ThPlast UF, som tillverkar plasthållare för schampo som kan hängas på duschstången hemma. På tredjeplats hittar vi Skinshop UF som är en säker återförsäljare via webb, säljer virtuella ”skins” till spelet Counter Strike global (cs).

Text & bild: Matilda Björk, kommunikatör Gislaved näringsliv AB