Arkiv

Lokalfinansiering

Lokalfinansiering är en finansieringsmodell anpassad för mindre lokala idébärare / entreprenörer och kan möjliggöra att fler affärsidéer blir verklighet. Investerare ges möjlighet att investera och hjälpa till att utveckla näringslivet och investera med hjärtat i bygden.

I vår region finns många framgångsrika företag som en gång i tiden startades av modiga och kreativa entreprenörer nu kan vi med hjälp av lokalfinansieringsportalen utveckla morgondagens entreprenörer.

Gislaved och Gnosjö kommun och näringsliv vill med denna finansieringsportal möjliggöra för fler kreativa och innovativa idébärare att hitta finansiering för sina idéer och starta företag och på så sätt bidra till samhällets utveckling.

De fyra aktörer som står bakom Lokalfinansieringsportalen är:

Enter Gislaved AB som är Gislaveds kommuns näringslivsbolag. Enter arbetar med utveckling av befintliga företag och rådgivning till idébärare som vill starta nya företag.

–  Enter ansvarar för driften av portalen och är rådgivande till entreprenörerna och investerare.

Näringslivsrådet i Gislaveds kommun, som finansieras av sina medlemmar, företagen i kommunen, är de som finansierat Gislaveds kommuns del av Lokalfinansieringsportalen.

I Gnosjö kommun är det Gnosjöandans Näringsliv och Gnosjö kommun som arbetar med att utveckla näringslivet och står bakom portalen.

Varför är lokalfinansiering bra?

För idébäraren:
Ger en möjlighet att anskaffa kapital för att starta sitt företag och förverkliga sin idé.

Dessutom får idébäraren kompetent stöd i sin affärssatsning av affärsutvecklare.

De som investerat i företaget blir lojala mentorer och engagerade i idén vilket givetvis gynnar företagets verksamhet.

För investerarna:
Ger en trygg struktur genom vilken företag eller privatpersoner på ett enkelt sätt kan investera i lokala affärsidéer och företag och på det sättet bidra till näringslivets utveckling i sin hembygd

För det lokala samhället:
Ger stöd till det lokala näringslivet att utökas och utvecklas. Den lokala samhällsservicen kan förbättras samtidigt som den skapar ett större engagemang hos samhällets invånare. och öka antalet arbetstillfällen i kommunen.

För banker och övriga kreditinstitut:
Ger ett komplement till bankerna – inte konkurrent. Ger även en kompetent partner som känner det lokala näringslivet väl. Modellen erbjuder dessutom särskilt stöd och engagemang i de aktuella företagens utveckling genom investerarna, vilket minskar bankens kreditrisk

 Hur funkar lokalfinansiering.

IDEBÄRARE 

  • Idébärare får stöd och hjälp från affärsutvecklare att utveckla sin affärsidé
  • Advisory Board gör en kvalitetsgranskning
  • Det måste vara ett Aktiebolag
  • Projekten görs tillgängliga på portalen om dom är godkända.

 

INVESTERARE

  • Privatpersoner eller företag kan ansöka om att bli investerare
  • Investerare får tillgång till fördjupad info om projekten med möjlighet att investera om dom blir godkända.
  • Avtal skrivs mellan idébärare och investerare som bekräftar investeringen och de villkor man kommit överens om angående kapitalandelslån
  • Kapitalandelslånet utbetalas
  • Återbetalning sker enligt de villkor som avtalats med ev. ränta och och/eller avkastning till investerarna. Lånet skall återbetalas under förutsättning att företagets finansiella ställning tillåter detta.

 

Gå gärna in på portalen och läs mer om lokalfinansiering. 

 

Mastercard investerar i Key to Enter Gislaved – nya digitala lösningar för smarta städer.

Vi på Enter Gislaved AB och Mastercard har under ett års tid samarbetat i ett digitaliseringsprojekt som syftar till att öka användningen av smarta digitala lösningar, kopplade till betalkortet. Tillsammans blir vi nu först i Norden med att erbjuda digitala lås som öppnas genom att användaren blippar sitt betalkort.

Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar är först ut att prova tjänsten Key to Enter Gislaved – ett nytt digitalt lås där betalkortet används som identifikation för tillträde till platser och tjänster såsom konferensrum, simhall eller hyrcyklar.

”Det handlar om att öka tillgänglighet, nyttjandegrad och service genom att använda smart teknik. Ett digitalt chip kan erbjuda mycket mer än betalningsströmmar. I vårt fall handlar det inte om betalningar utan att få access till olika kommunala eller privata tjänster” säger Leif Österlind, VD på Enter Gislaved AB.

Under 12 månader har Mastercard och Enter utvecklat tekniken och tagit fram väl fungerande lösningar som också är skalbara och kan byggas ut. För Gislaveds kommun skapar projektet en möjlighet att ligga i framkant när det gäller digitalisering och utveckling av så kallade smarta städer. I förlängningen syftar lösningarna till att göra det enklare och smidigare för Mastercards användare att ta del av olika tjänster i Gislaveds kommun samtidigt som de möjliggör ökad effektivitet och kostnadsbesparingar för exempelvis underhålls- och fastighetsoperatörer.

”Kort är mycket mer än betalningar i dag. Detta projekt är ett exempel på hur den standard för kontaktlös teknik som Mastercard byggt under lång tid kan användas för att öka tillgänglighet och service i samhället. Nu kan ett kort inte bara användas för att betala med utan också för att till exempel ge tillgång till olika tjänster”, säger Peter Olbing, affärsutvecklingschef, Mastercard Norden och Baltikum

Mastercard har länge satsat på att göra städer mer effektiva och inkluderande genom att utveckla nya tjänster baserat på sin globala standardiserade infrastruktur. Tillsammans med städer som London, Sydney, New York, Miami och Los Angeles har Mastercard lanserat kontaktlös teknik i kollektivtrafiken. Tidigare i år lanserade Skånetrafiken kontaktlösa betalningar och Stockholm förväntas lansera inom kort. ”Med erfarenhet från tidigare projekt runt om i världen och baserat på vår globala infrastruktur har vi, tillsammans med Enter Gislaved och deras partners, kunnat ta fram denna lösning tillsammans för Gislaveds kommun. Gislaved har en väl uttalad digital strategi med Key To Enter Gislaved och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete. Vi ser bra möjligheter att skala upp och fortsätta utveckla lösningen både för Gislaved, men också för fler platser runt om i landet”, säger Peter Olbing.

Tjänsten demonstrerades idag den 26 juni utanför Enter ihop med Hotell Nissastigen. Under invigningen fick vi lyssna till piano och sång framfört utav Robert Hoban.  Sedan vidare till Anderstorps simhall där vi fick en genomgång av Lars Nydén för att sedan avsluta hos Camilla Saarinen på Hotell Smålandsstenar konferensanläggning.

 

Hållbarhet lockade till handelsprojektet

Handelsprojektets andra workshop handlade om hur kommunens butiker och platser kan profilera sig hållbart för att locka besökare. Lokala handlare och näringslivspersoner workshopade tillsammans.

Hållbarhet som konkurrenskraft var ämnet i handelsprojektets andra workshop – en av flera workshops för lokala företagare som är intresserade av samverka för handelsutveckling i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd kommun.

Denna gång höll workshopen hus i Smålandsstenar och lockade ett tiotal handlare och kommunanställda från Vaggeryds kommun.

– Hållbarhet är en möjlighet för mindre orter att faktiskt profilera sig och arbeta genuint med sitt erbjudande till invånare och hjälpa dem att göra hållbara val, vilket är en fantastisk hjälp, säger Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet som höll föreläsning under dagen.

Efter föreläsningen fick handlare och kommunanställda eller näringslivspersoner para ihop sig och arbeta kring hur deras butik kan arbeta kring en modell för att uppnå hållbarhet och lönsamhet.

Emelie Jakobsson som driver klädbutiken People i Vaggeryd är en av de deltagande:

– Det känns viktigt att få träffas och brainstorma på det här viset. Jag tror att vi lokala handlare kan samarbeta för att uppnå en bättre hållbarhet, men då måste vi prata med varandra. Jag skulle kunna få köpare att se de hållbara produkter som redan finns att köpa i vår lokala handel idag, genom att jag exempelvis tipsar om en butik som säljer skonsamt tvättmedel. Samtidigt kan jag som säljare tipsa köparen om hur de kan vårda sina nyinköpta kläder – men för detta krävs det att jag har kunskapen om oss butiker och kunskap att kunna hjälpa kunden. I ett sånt här forum väcks de frågorna, säger Emelie Jakobsson.

Den sjunde november är det dags för handelsprojektets tredje workshop, denna gång på Jul-Ljus i Hok. Handlare i kommunerna Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved bjuds in till ett visionsseminarie där de får möjlighet att inspireras, nätverka och vara med och göra skillnad för handeln på landsbygden.

Anmäl dig till handelsprojektets tredje workshop här!

Samverkan om handelsutveckling

Folkuniversitetet driver på uppdrag av handelsföreningar i Leader Västra Småland en förstudie som ska hitta nya sätt att lyfta handeln i landsbygden. Leader är en metod för att utveckla en bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Uppdraget är att se hur handeln och samhällsutvecklingen i Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd behöver anpassas efter nya köpbeteenden och nya sätt att använda samhällskärnorna. Förstudien innehåller en nulägesanalys, nätverksträffar, workshops och studieresor för lokala handlare och målet är en utvecklingsplan

 

Bilder från workshop två den 17 september i Smålandsstenar:

Mastercard

Enter Gislaved AB genomför ett nytt digitaliseringsprojekt tillsammans med MasterCard Sverige. Vi flyttar fram användandet av den digitala tekniken i tre särskilda projekt som ökar tillgänglighet, service och kvalité för besökare och invånare i Gislaveds kommun. Det handlar om ett pilotprojekt som vi kan utveckla inom fler områden och fullskaligt innebära digitala nycklar till en rad kommunala tjänster.

Vätgas Sverige

Enter Gislaved AB engagerar sig i utvecklingen av hållbara energislag. Vi gör det med fokus på näringslivets roll som underleverantörer och affärspartners. Energi och särskilt förnybar, grön energi är en viktig parameter i samhällsutvecklingen. Därför följer vi utvecklingen av vätgasens möjligheter särskilt noga och deltar i flera samarbeten och projekt för hållbar energi, solceller, batterier och vätgas.

Faster

Logistik och transport är ett viktigt område för näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt är omställningen till 0 emissions målet en tuff utmaning. I vår kommun och i Jönköpings län sker dagligen ett mycket stort antal transporter. Vi deltar i projektet Faster som påskyndar omställningen av infrastrukturen för fossilfria transporter i Jönköpings län. Det betyder att vi vill se en bredd av tankstationer, bränslen och ladd punkter i vår kommun till nytta för näringslivet och med en hållbar profil.