Arkiv

Expansion

Alla företag är viktiga för oss. Företag med utländskt ägande innebär dock en särskild relation. Det är viktigt att företagen är framgångsrika och starka i sina respektive koncerner. Därför är vi extra angelägna om att lyssna in speciella behov och att vi kan bidra till företagens starka förankring i bygden. För det arbetar vi med ett särskilt program som heter Expansion. Vi vill säkerställa en god utveckling av de utlandsägda företagen i vår kommun.

HPU- Hållbar produkt utveckling

Smålands Turism beviljades av Tillväxtverket medel för att bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län och att arbeta fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export. Projektet är ett 4-årigt projekt som startades år 2016 och pågår fram till hösten år 2019. Med Jönköpings läns unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa ett strategiskt utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring.

Vid tre utpekade pilotområden ska ett internationellt, konkurrenskraftigt produktutbud omfattande helhetsleveranser av boende, måltider, transporter, aktiviteter/upplevelser, guider, service och lokala produkter, tas fram.

Dessa områden är;
• Östra Vätterbranterna med Gränna-Visingsö i Jönköpings kommun
• Skirötrakten i Vetlanda kommun
• Isabergsområdet och Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Värnamo kommuner

LÄS  MER OM HPU

Grönhult – vindkrafterk

Beslut är taget att 13 nya vindkraftverk ska byggas i kommungränserna Tranemo och Gislaved, närmare bestämt på området Grönhult.

Till ett vindkraftsverksbygge krävs det mycket material, många mantimmar och mycket kompetens. Nu har det lokala näringslivet möjlighet att vara en del av bygget genom att erbjuda sina tjänster i en portal. Vattenkraft som ansvarar för bygget kommer upphandla en totalentreprenör som blir rekommenderad att använda sig av portalen för att hitta underleverantörer av olika slag. Det kan vara allt ifrån tekniska tjänster och konsulter, byggtjänster, materialleveranser, frisörer, konferenslokaler, gym, matleveranser osv.  Vindkraftcentrum är de som tillhandahåller portalen där du som företagare fyller i uppgifter om vilka tjänster ditt företag kan erbjuda.

Ett inledande möte om detta anordnades i september i Anderstorp och Tranemo. Vattenfall och Vindkraftcentrum kommer anordna fler informationsmöten om detta under hösten 2020. Vindkraftsbygget planeras att påbörjas tidigt 2021 och bör vara klart 2022.

Du kan redan nu lägga in dina uppgifter i portalen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du nedan:

Registrera ditt företag 

Läs mer om Grönhult 

INKOMST 4.0

Inkomst 4.0 är ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping. Projektet hjälper svensk industri att synka med den digitala världen idag, så att Sverige kan vara en kraft att räkna med även imorgon. Genom att ta konkreta digitala steg nu kan vi ta klivet mot självstyrande och smarta fabriker längre fram.

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantör sitter vid samma bord. Syftet är att lyfta villkoren kring administrativ digitalisering. Med några utvalda företag från Jönköpings län har man inom projektet påbörjat en spännande resa. Samtliga bolag har en proaktiv inställning till den pågående digitaliseringen av svensk industri. Målet är att hitta en metodik för att digitalisera så effektivt som möjligt. Tanken är att dessa företag sedan ska vara goda exempel som kan inspirera andra företag att påbörja sin digitaliseringsresa.

Företag som deltar i projektet är: Stoereyd, Qtech Group. Hordagruppen, Holsby metall, Werinova

Fokus Ägarskifte -en förstudie

Förstudie med fokus på regionala förutsättningar för att möta utmaningen med väntade ägarskiften i Jönköpings län. Förstudiens mål är att ta fram ett underlag som vi i nästa steg utvecklar till ett regionalt projekt. Målet är att skapa bättre förutsättningar för utmaningen och processen kring ägarskiften och underlätta inför genomförandet. Förstudien har genomförts via intervjuer av företag. Ett större seminarium har genomförts i Gislaved.

Förstudien ägs av Coompanion Jönköping och finansieras via Europeiska Unionen och region Jönköpings Län. Samarbetspartners i förstudien är Jönköping Universitet, Enter Gislaved, Gnosjö kommun och Företagarna.

E-merge

Jönköpings län ska bli ledande inom e-handel och logistik

 

I takt med att köpbeteenden ändras alltmer mot onlinehandel, behöver företagen förändra sina varuflöden, sin försäljning och hur de tar betalt. Region Jönköpings län har i samverkan med länets kommuner, Jönköping University, Science Park, Almi, Handelskammaren Jönköpings län och Sparbanksstiftelsen Alfa dragit igång ett treårigt projekt, e-merge, där Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik.