Välj den förening som passar dig bäst

Så här funkar det: Det är inte hos oss, Enter Gislaved, du blir medlem utan hos någon av de närings-, handels- eller fastighetsägarföreningar som finns i regionen. Sedan driver vi projekt enligt föreningarnas förfrågningar efter att de gått igenom ett näringslivs- och handelsråd. På så sätt tillvaratar vi så många och så lokala intressen som möjligt, samtidigt som respektive förening får tillgång till hela Enter Gislaveds kompetens, erfarenhet och kontaktnät.

Vilken förening du ska bli medlem i väljer du själv. Vanligast är att man väljer den förening som ligger närmast geografiskt, men valet är helt fritt. Det du kan tänka på är att det som tillverkande industri i många fall är enklare att ta upp frågor som berör dig i en näringslivsförening, medan en handelsförening kanske passar bättre för dig som driver butik eller arbetar med turism. Fastighetsägarföreningen samordnar lokala fastighetsägare för att driva gemensamma frågor.

Föreningarna bestämmer själva vilket upplägg som passar dem bäst. Därför kan medlemskapet i föreningarna se lite olika ut. Kontakta gärna ordförande i respektive förening för mer information.

Som medlem har du inte bara möjlighet att påverka och driva regionens utveckling, initiera projekt och snabbt hitta lösningar på eventuella problemställningar. Med medlemskapet följer även en mängd förmåner och rabatter.

 

Gislavedsregionens Näringslivsråd

Varje förening bedriver sin egen verksamhet med fokus på sin ort och sitt närområde, men i de större frågorna sker samarbete genom en sammanslutning av de olika lokala näringslivsföreningarna i Gislavedregionens Näringslivsråd.

Näringslivsrådet initierar och är hel- eller delfinansiär av både långsiktiga projekt och punktinsatser, för att skapa goda förutsättningar och attraktivitet för Gislaveds kommuns näringsliv och invånare.

Läs mer här