Hjälp att hitta rätt

Har du gått och funderat över att bygga ut fabriken men inte riktigt vetat hur du ska göra för att uppfylla lagar och regler kring miljö? Kanske vill du energioptimera din verksamhet eller behöver råd om hur du ska gå tillväga för att nå ut på exportmarknaden?

På Enter har vi både erfarenhet och kunskap kring de flesta frågor som kan uppstå vid olika former av företagsutveckling. Vi har hjälpt små företag till att våga ta nästa steg och globala aktörer med praktikaliteter kring lokala frågor avseende just miljö och byggnation.

Inte sällan kan det handla om att hitta den säkraste och bästa finansieringen till exempelvis en exportsatsning, utveckling av en innovation eller automatiseringsprocess. Då kan vi med vårt kontaktnät och erfarenhet från liknande uppdrag hitta de bästa samarbetena och de kortaste beslutsvägarna hos rätt partner eller myndighet.