Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.

Företagsveckor med företagsbesök

Gemensamt ansvar, oavsett om du jobbar på ett näringslivsbolag, en förvaltning eller är politiker så har vi ett gemensamt ansvar att värna om vårt näringsliv. Genom att genomföra konsekventa företagsbesök varje år, och använda insamlat underlag till näringslivsdialog så får vi en bra, tydlig och ”på riktig” förankring i vilka frågor som är aktuell. Detta är även en del av att öka vår position i Svensk näringslivsrankning genom att se, höra och återkoppla till företagen.

 

Under våren 2019 genomfördes totalt 28 företagsbesök i kommunen.

Företagsbesök 2020 uteblev på grund av rågande pandemi.

Följande företag besöktes under företagsveckorna 2019:

-Smålandshotell – Lopus – Axjo Gislaved

-Hestra Radio & Tv – Norma Group – Four Office

-GA Industrier – Hestra Inredningar – Vida Packaging

-Rullpack AB – Junic – Isaberg Rapid – Stolab

-Arvids bokhandel – Axelent Engineering – Svenstigs Bil

-Q-Tech – Mattssons AB – Mias Magasin

-Hörsjö Camping – Plastinjekt – G-Byrån

-AD Plast – Hestraviken – Formteknik Anderstorp

-Hotell Nissastigen – Trioplast – Weland Solutions

 

Företagen vi besökte höll en presentation för oss och fick även några frågor utav oss.

-Hur upplever du näringslivsklimatet i kommunen?
Den generella uppfattningen är att näringslivsklimatet är bra i kommunen.
Industriföretagen upplever att klimatet blir bättre och bättre och att samverkanklimatet mellan företagen är mycket god.
Handelsföretagen upplever att klimatet är bra då de lever på den lokala marknaden.
Inom turismen upplever företagen att det är ett bra klimat men att det saknas samarbete kring destinationstänk.

-Vad är viktigast för dig som företagare gällande vår kommuns utveckling?
Här var det mer variation på svaren, några utav områdena som ansågs viktigt var: markfrågor, tillstånd, boende, elförsörjning, kommunikation och attraktiva orter.

-Vad kan du som företagare bidra med för kommunens utveckling och attraktivitet?
Företagen vill vara bra arbetsgivare och på så vis locka hit fler att leva, bo och verka genom att erbjuda bra service mot såväl invånare som företag. Man vill erbjuda bra arbetsplatser, samverka med skolor, vara aktiva sponsorer inom föreningslivet och erbjuda trevliga mötespunkter.

-Vilka kommunala tjänster skulle du vilja se digitaliseras för att underlätta för företagandet i kommunen?
Många utav företagen vi träffade berömde Bygg- och miljö för deras sätt att arbeta med bygglov och andra tillstånd.
Önskan om en digital processkarta för att följa sitt ärende var ett utav önskemålen som kom upp. Andra önskemål man skulle vilja se digitaliseras var en plattform för praktiksamordning, digitalisera vattenförbrukningen samt olika tillstånd.

-Hur skulle du vilja lösa kompetensförsörjningen för företagarna?
Utbildning och öppna upp företagen var viktigt. Man vill införa lärlingsprogram, mer möjlighet att utbilda sig lokalt, använda yrkes SFI mer företagsanpassat. Livslångt lärande och tandemrekrytering med gemensam marknadsföring av lediga tjänster var andra förslag.

-Inom vilka områden skulle du vilja se specifika projekt komma till?
Här var spridningen stor på svaren. De svar vi fick in var:
Hållbara affärer, morgondagens branscher, automation, inspiration/utbytesresor, samhällsplanering, marknadsföring och koordinering av utbildningar, LOTS, projekt kopplade till utbildning och kompetensförsörjning, destinationsutveckling, ”Rondellturism” typ konstrundan men för kommunens utsmyckade rondeller, utveckling av Gislaveds leden med kartor och andra aktörer och mer projekt kopplade till respektive ort.