Gröna näringar

De gröna näringarna har kommit alltmer i fokus och självförsörjningsgrad har blivit ett begrepp som används ofta. Gislaveds kommun är självförsörjande på kött och mjölk men inte på andra livsmedel. En möjlighet att öka lönsamheten på gårdarna är att förädla produkterna innan de säljs vidare.
Vi vill vara en naturlig mötesplats för de gröna näringarna. Genom samarbete med andra organisationer vill vi bidra till att utveckla nya samarbeten, projekt och att fler entreprenörer vågar ta steget från hobbyverksamhet till företag.
För att nå våra mål samarbetar vi med lokala och regionala aktörer. Viktiga lokala samarbetspartner är Stora Segerstad naturbrukscentrum och LRF kommungrupp. Ett exempel på ett länsövergripande samarbete är Gårdsrundan som startade 2021 och återkommer i september varje år.