Industri

Industrin i vår kommun är spridd över flera branscher och varierar i storlek. Som ett stöd till industrin och dess stabila utveckling kan vi från Enter bidra med ett brett kontaktnät inom flera områden för att stötta utvecklingen ytterligare. Vi agerar gärna bollplank för att just du ska hitta rätt i frågor som rör digitalisering, affärsutveckling, kompetens, nätverk, etablering, logistik, hållbarhet eller varför bara inte ett samtal så ser vi vart det leder. Vi vet att du som entreprenör eller fabrikör har många bollar i luften och vi bollar dem gärna med dig. Vi kan ta in viktiga frågor och samhällsaktuella utmaningar som påverkar ditt företag och bearbeta dem i nätverk, via projekt eller tillfälliga event. Genom olika projekt som våra samarbetspartners startar upp och vi deltar i, ibland till och med driver, så kommer vi förmodligen att kontakta dig och fråga om du vill delta. Ibland handlar det om ditt företags digitala mognad eller logistiska utmaningar som innebär omställning från väg till järnväg, ibland är det kompetens via SKAL och någon gång kanske ett nätverk vi tror du kan bidra mycket till eller ha nytta av.