Almi – Starta smart workshops

Börjar: 2018-09-10 18:00:00
Slutar: 2018-11-19 21:00:00

För dig som har en idé om att bygga ett nytt företag med tillväxtpotential.

Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Har du en idé om en innovativ produkt eller tjänst som du vill bygga ett företag kring? Du kanske har en idé om en helt ny affärsmodell som innebär en väsentlig förbättring mot de lösningar som finns på marknaden idag.

Med Starta smart workshops sätter vi samman grupper av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. I dessa möten ligger fokus på att deltagarna stöttar varandra i att lösa utmaningar och lära av varandra inför olika vägval.

Under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare. I våra workshops går vi bland annat igenom olika metoder för att göra en konkurrentanalys, prissättning, förståelse för ekonomiska samband, försäljning och marknadsföring. Huvudfokus är på handling och att skapa ökad kunskap kring hur din framtida affärsmodell kan se ut.

Läs mer på Almis hemsida och anmäl dig genom att klicka här

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved