Det växande hotet mot företagen

Börjar: 2021-02-23 13:00:00
Slutar: 2021-02-23 14:30:00

Välkommen till ett seminarium som ordnas av Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF). Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. En övervägande majoritet av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2021.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium med Region Jönköpings län. Representanter för Säkerhetspolisen (Säpo) medverkar också på seminariet.

Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

1. Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?

2. Vilka förövarna är och deras drivkrafter?

3. Hur går attackerna till?

Datum: 23 februari 2021
Tid: Kl. 13.00-14.30
Plats: Digitalt via länk som fås efter registrering

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan krävs.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved