Sinf – Föreläsning om generationsskifte

Välkommen 30 augusti till Hotell Åsen, då håller Sinf (Sveriges Industriförening) föreläsning om generationsskiften inom näringslivet.  Hela 40 procent av småföretagen har en företagsledare som är äldre än 55 år och under de närmaste tio åren räknar man med att cirka 100 000 företag i Sverige planerar ett ägarbyte. I den småföretagartäta Gnosjöregionen är företagsledarna ännu … Fortsätt läsa Sinf – Föreläsning om generationsskifte