Öka produktiviteten – koppla upp dig!

Börjar: 2022-04-20 09:00:00
Slutar: 2022-04-20 14:00:00

Vilken affärsnytta kan mätning av utnyttjandegrad ge ditt industriföretag? Hur går man tillväga för att koppla upp maskinerna? Vad innebär TAK/OEE-mätning och vilka är fördelarna? Kraven på mätning och digital transparens ökar från köparföretagen. Hur kan vi rusta oss för detta och vad kan vi lära oss av andra?

Besök seminariet på Vibracoustic i Forsheda (fysiskt eller digitalt) för att höra vilken nytta man fått av maskinuppkoppling. Good Solutions beskriver tekniken och Fordonskomponentgruppen ger dig en bild av de stora köparföretagens krav på digitalisering och hållbarhet. Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 ger dig möjlighet till att prova-på uppkoppling på en maskin, på seminariet får du mer information.

Agenda för dagen:

9:00 Kaffe/fralla
9:20 Programmet startar
9:35 Almi och Inkomst 4.0-projektet presenteras
9:55 Bakgrund och fördelar med uppkopplade maskiner och mätning av produktionseffektivitet (TAK/OEE).
10:10 Paus
10:25 Good Solutions presenterar företaget och beskriver maskinuppföljning, inkl integration mot affärssystem.
10:55 Erbjudande om prova-på-projekt från Inkomst 4.0.
11:10 Fordonskomponentgruppen ger sin bild av kommande krav från fordonskunderna på digitalisering och hållbarhet
11:30 Värdföretaget Vibracoustic beskriver arbetet med maskinuppföljning och vad det har gett.
12:00 Lunch
13:00+ Företagsvisning

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved