Organiserad brottslighet och kriminella miljöer – Så skyddar du ditt företag

Börjar: 2022-01-21 08:00:00
Slutar: 2022-01-21 10:10:00

Organiserad brottslighet är ett samlingsnamn för brottslighet där minst två personer varaktigt över tid begår allvarliga brott i samarbete, i syfte att uppnå ekonomisk vinst eller skaffa sig makt. Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: svartarbete, människohandel, skattebrott, kapning av bolag och identiteter, infiltration av företag och bedrägerier. Grov organiserad brottslighet är inget nytt fenomen, men brottsligheten blir alltmer omfattande och komplex. Bland annat har internationaliseringen fört in nya typer av brottslighet och kombinationer av olika sorters brott.

Det fanns en tid när en kofot räckte som brottsverktyg. För många av dagens kriminella personer är det i stället ett företag och förmågan att fylla i snåriga blanketter som möjliggör brott. Företag och dess ägare har därför kommit att bli offer för den organiserade brottsligheten.

Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Ekobrottsmyndigheten bjuder Svenskt Näringsliv in dig till webbinarium den 21 januari. Syftet med webbinariet är att medvetengöra dig som företagare om hur den organiserade brottsligheten breder ut sig i Sverige- Vilka risker du kan stå inför i din vardag och framförallt ge dig verktyg för att skydda dig och din verksamhet från att hamna i samröre med fel samarbetspartners, delägare, kunder, hyresgäster eller leverantörer.

Program

  • Nationella mål och satsningar för att motverka organiserad brottslighet: Lars Westbratt, Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Med ansvar för bland annat frågor som rör brottsförebyggande arbete, civilrätt, brottsoffer och rättsväsendet i stort.
  • Så påverkas företag av organiserad brottslighet i Sverige i dag: Per Wadhed, polisöverintendent och chef för Sekretariatet för myndighetssamverkan, Polisen Nationella Operativa Avdelningen, Noa
  • Aktuell bild av näringslivets brottsutsatthet och dess konsekvenser och kostnader: Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv
  • Vad ligger bakom definitionen organiserad brottslighet och hur tar den sig uttryck i Sverige: Amir Rostami, polis, författare, doktor i sociologi och docent i kriminologi
  • Hur går det till att infiltrera ett företag, vilka branscher är mest sårbara för infiltration och hur kan infiltration motverkas?Johanna Skinnari, biträdande enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Vet du vem du gör affärer med? Så lär du dig att undvika oseriösa aktörer: Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

 

Hälsningar Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen Västra Götaland och Ekobrottsmyndigheten

Anmäl dig senast 19 januari

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE