Workshop: Kom igång med ditt företags hållbarhetsarbete

Börjar: 2022-10-26 08:00:00
Slutar: 2022-10-26 17:00:00

Välkommen på en workshop som tar ett helhetsgrepp kring ditt hållbarhetsarbete!

Science Park, Almi och hållbarhetsteamet i Småland erbjuder en heldag med fokus på just ditt företags hållbarhetsfrågor. Vi går från information och kunskap om hållbarhetsområdets utmaningar, klimatstatusen idag och vad klimatpolitiken ställer för krav på företag. Därifrån hjälper vi dig att både komma igång och komma vidare med ditt hållbarhetsarbete genom att identifiera relevanta hållbarhetsfrågor och koppla dem till affärsmöjligheter.

Vad får du med dig?

Workshopen blir en utgångspunkt för ert hållbarhetsarbete framåt och tar avstamp i de Globala Målen och Agenda 2030.  Tillsammans identifierar vi risker, nödvändiga utvecklingsområden och potentiella affärsmöjligheter. Analysen gör utifrån ett samhälls-och kundperspektiv där lagkrav, kund- och leverantörskrav samt ägarintressen styr inriktningen för ert hållbarhetsarbete. Ni ska lägga ert fokus där ni gör störst skillnad, och där skillnaden har ett värde för era kunder och er affär. Ni får med er en handlingsplan för ert hållbarhetsarbete och ökad kunskap om klimatarbete.

Upplägg för workshopen

Workshopen genomförs under en dag tillsammans med nyckelpersoner från olika avdelningar hos ditt företag. Ni får en snabb start på ert hållbarhetsarbete utifrån var ni står idag, skapar en strategi för ert hållbarhetsarbete och kan koppla en hållbarhetspolicy och hållbarhetskommunikation till detta. Vi tar även fram en utvecklingsplan över insatser som ni behöver genomföra över tid.

Därefter görs en fördjupning kring affärsmöjligheter och innovation. Tillsammans hittar vi möjligheter på kort och lång sikt som ger er en hållbar och framtidssäker affär.

Agenda

Kl. 08.00-08.30 – Kaffe och registrering

Kl. 08.30-09.30 – Hållbarhetsföreläsning

Kl. 09.30-09.45 – Greenhouse Gas Protocol (GHGP) var har ditt företag sina största avtryck

Kl. 09.45-10.00 – Kaffe

Kl. 10.00-12.00 – Relevans- och väsentlighetsanalys utifrån dina kunder och din bransch

Kl. 12.00-13.00 – Lunch

Kl. 13.00-14.00  – Gapanalys och identifiera utvecklingsmöjligheter och affärsmöjligheter

Kl. 14.00-16.00 – Kreativt pass för att utveckla lösningar och innovationer (inklusive kaffe och paus.

Kl. 16.00-17.00 – Handlingsplan och fortsatt arbete – individuell uppföljning bokas

Innehåll

Skapa förståelse för hållbarhetsutmaningen

Workshopen inleds med en kunskapsmodul för att förstå hållbarhetsutmaningen kopplat till de globala målen, EU: taxonomi och hur ett aktivt klimatarbete hänger ihop med lönsamhet. Här får du och ditt företag en inblick i hur klimatberäkningar görs, var i kedjan er påverkan är störst.  Dessutom skapar ni ett större engagemang för frågan i hela bolaget genom ett kunskapslyft och inspiration. Därefter genomför vi gemensamt en relevansanalys av de globala målen kopplat till er verksamhet och var ni kan, bör och ska göra skillnad. Ni lär er orientera er i frågeställningar kring de globala målen och framför allt de som är relevanta för er verksamhet.

Väsentlighets- och gapanalys – inom vilka områden kan ditt företag påverka?

Genom en väsentlighetsanalys tar vi fram de områden som är viktiga för era kunder och andra intressenter. Det ska vara områden där ni med er verksamhet kan påverka (positivt) genom att börja arbeta med områdets eller påverkas (negativt) av att inte börja arbeta med området. Finns det risker med att inte arbeta med frågan och finns det affärsmöjlighet ni inte vill gå miste om?

Därefter gör vi en gapanalys för att se hur bra företaget idag presenterar inom de väsentliga områdena. Att hitta lösningar kring viktiga frågor där företaget inte presterar fullt ut på idag. Utifrån Gapanalysen tittar vi på vad som är nästa steg i ert hållbarhetsarbete, vilka åtgärder ni behöver ta nu och på sikt. Vi fortsätter också att utveckla de områden ni identifierat som affärsmöjligheter. Här börjar vi tänka kreativt: kan vi utveckla detta område till nya produkter, tjänster, arbetssätt eller affärsmodeller som kan skapa direkt affärsvärde? Genom en kreativ process fördjupar vi arbetet kring er framtida affär.

Utvecklingsområden och affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet

Innan dagen är slut sammanfattar vi identifierade utvecklingsområden och affärsmöjligheter i en handlingsplan. Efter workshopen finns många möjligheter till fördjupningar och fortsatta insatser för att stötta er i att utveckla hållbarhetsarbetet och affärsmöjligheterna.

Efter workshopen  har ni en hållbarhetsplan att arbeta efter och ökad kunskap om hållbarhet och de globala målen.

Workshopens metodik har koppling till FN:s global mål i Agenda 2030, till standarden för hållbarhet – ISO 26000 och ger möjlighet till att göra en hållbarhetsredovisning, egen deklaration eller tredjeparts- (leverantörs-) verifiering. Workshopen ger även ett första utkast på hållbarhetsstrategi och policy för företaget.

Workshopen genomförs lokalt med 4-6 bolag gemensamt. Under workshopen får varje företag tillgång till en egen affärsutvecklare som stöttar bolaget under arbetet. Workshopen leds av en processledare och hållbarhetskonsult finns tillgänglig för specialistkompetens inom hållbarhetsområdet.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad för planeten och för affären!

När?

Onsdag 26 oktober kl. 08.00-17.00

Var?

Torghuset, Torggatan 1, Smålandsstenar

För vem?

Workshopen riktar sig till etablerade företag i Gislaved med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Anmälan

Anmäl dig och ditt företag senast den 21 oktober. Antalet platser är begränsat så vänta inte med din anmälan!

Arrangör

Workshopen arrangeras inom ramen för projektet Framtidsinnovation.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved