Kvinnligt ledarskap

En undersökning som Almi har gjort visar att vårt län placerar sig på plats 21 av 21 län när det gäller kvinnors representation i styrelser, både som styrelseordförande och styrelseledamot. Genom ett initiativ från Vetlanda och Sävsjö kommuner arbetar vi nu i hela länet för att stärka kvinnor i ledande ställning hos våra företag.
Målgrupp för nätverket, Kvinnor Leder, är ägare/VD från företag i olika storlek och bransch. Gemensamt är att de har en vilja att utvecklas både som ledare och som företag. Alla deltagare har gjort en nulägesanalys tillsammans med Almi och resultatet från dem ligger till grund för nätverksträffarnas innehåll. Nätverket träffas sex gånger per år varav fyra är länsvisa och två lokala i Gnosjöregionen.

I december 2022 startade vi ytterligare ett nätverk, Kvinnor leder Växtkraft, med samma upplägg men där målgruppen är kvinnor i ledande roll med en vilja att utvecklas. Både som person och i sin yrkesroll. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år och teman för träffarna bygger på behov som framkommit i nulägesanalyserna.