Allt bättre företagsklimat även i år

Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Även det lokala företagsklimatet fortsätter att öka

I över 20 år har Svenskt Näringsliv frågat företagare om hemkommunens företagsklimat. I årets undersökning svarade ca 30 600 företagare.

Företagen upplever ett förbättrat företagsklimat. Antalet kommuner som får omdömet bra från det lokala näringslivet når sin högsta nivå, 42 stycken.

Allra högsta betyg får Vårgårda kommun i Västra Götaland när det gäller det sammanfattande omdömet. Fler kommuner presterar bättre och färre fastnar i botten. Ett bra företagsklimat gör kommunen attraktiv att verka och bo i, skatteunderlaget ökar vilket ger bättre förutsättningar att upprätthålla god kommersiell service.

Gislaveds resultat 2019 slutade på 3,49 jämfört med 2018 då det var 3,4. Gislaved ökar även i förhållande till Sveriges totala resultat som slutade på 3,42.

– Kurvan pekar åt rätt håll vilket känns väldigt bra. Vi har jobbat mycket för att förbättra näringslivsklimatet på alla punkter och känner att vi är på rätt väg, säger Näringslivschef Leif Österlind.

 

Läs mer om kommuners resultat på: www.foretagsklimat.se

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved