Almis Brygglån

Almis Brygglån – nytt lån för företag som drabbas av coronakrisen

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som nu behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån. Den nya låneformen är ett resultat av att regeringen den 20 mars meddelade att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Från kris till en hållbar framtid
Lånet kombineras alltid med rådgivning där vi tillsammans med företagaren diskuterar och simulerar de effekter coronakrisen har på kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov.

Även företag som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet.

Mer information om Brygglånet finns här

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE