Biltema vill etablera sig i Gislaved

Detaljhandelsföretaget Biltema vill etablera sig i Gislaved. Därför föreslår nu kommunstyrelsens näringsutskott att kommunstyrelsen ska sälja mark till företaget som vill bygga ett nytt varuhus vid Smålandia i Gislaved.

 

Johan Gerdevåg som är marknadschef på Biltema berättar att det rör sig om ett varuhus på 7500 kvadratmeter med tillhörande café. Totalt handlar det om mellan 25-30 nya arbetstillfällen i kommunen. Johan Gerdevåg menar att man har många kunder från området och att det är en av anledningarna till att man fått upp ögonen för Gislaved.

Vi har tittat på Gislaved länge, men har väntat på just detta läge med bäst exponering utmed riksväg 26 och 27, säger Johan Gerdevåg.

Detaljplan behöver tas fram

Det går inte i nuläget att säga exakt när varuhuset kan komma att öppna. Ett första steg är att kommunstyrelsen, den 28 februari, beslutar att sälja marken till Biltema. Därefter ska kommunen tillsammans med företaget ta fram en realistisk tidsplan. Det man vet redan nu är att en detaljplan behöver arbetas fram, och det brukar ta 1,5-2 år från det att man startar med den.

 

Mycket glädjande

Biltemas etablering vid Smålandia i Gislaved innebär ett paradigmskifte för området och för Gislaveds kommun. Det säger Anton Sjödell (M), som är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Han tycker det är mycket glädjande att få det här på plats med tanke på vad som händer i omvärlden just nu.

Vi ska framåt ge förutsättningar för att möjliggöra Biltemas etablering i Gislaveds kommun på ett bra vis, säger Anton Sjödell.

 

Biltemas etablering viktig för näringslivet i kommunen

Niclas Hiljemark, kommunens näringslivschef och VD vid det kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved, menar att etableringen innebär ett betydande tillskott för näringslivet och handeln, inte bara i Smålandiaområdet utan för kommunen som helhet. Biltemas närvaro kan också locka andra företag och investeringar till området, säger Niclas Hiljemark. Det i sin tur stärker näringslivet och skapar fler arbetstillfällen.

Vi måste vara proaktiva i att tillhandahålla infrastruktur, mark och andra resurser som behövs för etableringar som Biltema. Det handlar inte bara om att få företag att etablera sig, utan också om att skapa en miljö där de kan växa och trivas på lång sikt, säger Niclas Hiljemark.

 

På bild, från vänsterStefan Eglinger, kommundirektör, Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Johan Gerdevåg, marknadschef Biltema, Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Niclas Hiljemark, näringslivschef och vd för kommunala näringslivsbolaget Enter Gislaved.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved