Energi för framtiden

Gislaved och Gnosjöregionen står inför en fantastisk möjlighet och en spännande utmaning när fordonsbranschen är i en omvandlingsfas. Vilka affärsmöjligheter ger det din verksamhet? Vad händer inom området fossilfria bränslen, transporter och energi? Vilken position kan Gislaved och Gnosjöregionen ta?

Under en eftermiddag fick åhörarna lyssna till företag, organisationer och forskare som engagerat berättade om vad som händer inom området fossilfria bränslen, transporter och energi.

Självkörande bilar och infrastruktur

För regionen med många företag inom fordonsindustrin kan frågan om industrins omställning i ett globalt perspektiv bli mycket viktig då skiftet mot självkörande bilar och fossilfria fordon öppnar för nya aktörer. Mjukvaruutveckling, fordonselektronik och batterier får en allt viktigare roll medan motordelar och avgassystem går tillbaka enligt Sten Engström från Business Sweden.

En utmaning för elbilen idag är att antalet laddstationer inte räcker till för att möta efterfrågan menar professor Mats Alaküla från Lunds Tekniska Högskola. Han manar också uppfinnarna i publiken att vara med och ta fram en lösning på problemet att de självkörande bilarna inte laddar sig själva samtidigt som han berättar om försök runt om i Sverige med laddlösningar för vägtransporter och personbilar.

Vätgas för framtiden

Peter Eisner från RISE (Research Institutes of Sweden) talade om möjligheterna och utvecklingen för att nå ett fossilfritt samhälle där RISE jobbar med forskning och utveckling av bland annat arbetsfordon som kan drivas med hjälp av bränslecellsteknik. Fördelarna med bränslecellstekniken är t.ex. att fordonen kan användas inomhus, med minskat buller och vibrationer. Samtidigt är även där utmaningen att utveckla vätgasinfrastrukturen.

Just nyttan med vätgas och vätgasens roll som energibärare för hållbar och effektiv energiförsörjning berättade Åse Bye från Vätgas Sverige om. Hon visade på att ett flertal av världens största biltillverkare kommit mycket långt i utvecklingen av vätgasdrivna bilmodeller. Vätgasen har den stora fördelen att den framställs helt oberoende av fossila material och utsläppen är endast el, vatten och värme, där samtliga kan återvinnas till andra områden.

Gert-Olof Holst från Power Cell berättade att 99 % av världens befolkning lever i områden där luftföroreningarna överstiger WHOs rekommenderade värden. Power Cell arbetar med att ta fram bränsleceller till personbilar, tåg, transportbilar och för marina applikationer.

Testbädd för utveckling av fossilfria fordon och infrastruktur

Vi arbetar med att utveckla en testbädd i vår region, en demonstrationsplats där specialister, forskare, företag och leverantörer kan utveckla fossilfria fordon, infrastruktur, energianvändning med mera. I Mariestad har man kommit något längre, i projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad skapar man förutsättningar för en testplats i stadsmiljö. Ulrika Söderström är ansvarig för projektet som är uppdelat i flera delprojekt där bland annat innovativa laddlösningar med en markbunden elväg testas, där finns också en teknikdemonstration av elektromobilitet genom helelektriska transport-, distributions-och arbetsfordon. De jobbar också med en samlastningscentral för kommunintern varudistribution och systemlösningar med solceller och energilagring i vätgas.

Off-grid med energisystem på riktigt

Med egen elproduktion från sol och vätgas skapar Hans-Olof Nilsson från Nilsson Energy energisystem som är off-grid på riktigt. Det egna huset är byggt med solceller och solpaneler för hushållsel och uppvärmning, dessutom finns bränsleceller med vätgaslager för 6 månaders drift. Redan nu byggs hyresrätter i Vårgårda som är off-grid. Bränslecellerna och vätgaslagret placeras i den tidigare panncentralen och huset kommer att vara självförsörjande på el för uppvärmning och varmvatten.

Det är inte bara vägtransporter där vätgas kan vara ett alternativ till ren eldrift, eller fossila bränslen, även inom järnvägen sker forskning och utveckling. Idag är det flera nationer som tittar på hur man kan utveckla vätgasdriften som ett komplement till traditionell elektrifiering av järnvägen berättade Tomas Arvidsson från RailLog.

Presentationerna från dagen hittar du i länkarna nedan.

Enter Gislaved – Framtidsspaning energi och fossilfria transporter

Business Sweden – Fordonsindustrins omställning i ett globalt perspektiv

RISE – Vad gör RISE för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle

Vätgas Sverige – Vätgasens roll som energibärare för hållbar och effektiv energiförsörsjning

ElectriVillage Mariestad – Test och demonstrationsplats Mariestad

Nilsson Energy – Energisystem – på riktigt

RailLog – Infrastruktur och järnväg

Powercell Göteborg

EV’s and future Charging Solutions

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved