Entreprenörskap börjar tidigt

UngDrive är en nationell organisation som lokalt har gjort ett fantastiskt arbete med att främja entreprenörskap och företagsanda hos ungdomar i låg ålder. Förutom event under loven där ungdomarna får driva företag, så anordnar UngDrive även SM företagsamhet och numera erbjuder de också montrarna som ska fungera som en ständig påminnare att testa sin affärside, anmäla sig till event eller att starta företag.

 

Anderstorp och Reftele först ut i landet -och världen!

Kommunens fyra högstadieskolor blev erbjudna en UngDrive monter, Åsenskolan och Ölmestadsskolan var intresserad av att testa på konceptet. Därav blir Åsenskolan i Anderstorp och Ölmestadskolan i Reftele först ut i landet att införa skärmarna på skolorna. Skärmarna är placerade där det naturligt rör sig många elever och ska stå där permanent för att väcka ungdomars nyfikenhet, intresse och vilja att starta företag. Skärmarna invigdes under veckan med en workshop där eleverna fick pitcha sina idéer till varandra. Efter avslutad pitch dök GB-glassgubben upp och bjöd eleverna på glass. På plats för invigningen var förutom Enter och UngDrive även representant Ulf Lorentzon från organisationen Företagarna, ordförande för Anderstorps näringlsivsförening Anders Ohrgren, representant för Gislaveds näringslivsförening Mahsa Farajollahi, ordförande Gislavedsregionens näringslivsråd Niclas Palmgren och GB-gubben som kommer från Ica i Anderstorp.

 

Företagens medlemsavgifter spelar en avgörande roll

Skärmarna finansieras av Gislavedsregionens näringslivsråd som är en paraplyorganisation för de lokala näringslivsföreningarna i kommunen där företag kan ansluta ett medlemskap till. Utan företagens medlemsfinansiering hade denna satsning inte varit möjlig att genomföra.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved