Ersättning till enskilda näringsidkare för omsättningstapp

Enskild näringsidkare som drabbats av ett omsättningstapp under mars-juli i år på grund av coronapandemin?

Nu finns det ett omsättningsstöd riktat mot just enskilda näringsidkare att söka.

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

mars – april 2020

maj 2020

juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod. För att få fler att söka stödet har länsstyrelserna, som handlägger stödet, satt ihop en checklista med information om hur man söker stödet. Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för handläggningen av ansökningarna från företagare i Jönköpings län. Checklista för att söka omställningsstöd

Sista ansökningsdag är 31 januari 2021.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved