Företagsklimatet i Gislaved förbättras stadigt

Den positiva trenden för företagsklimatet i kommunen fortsätter. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i landet som publicerades tidigare idag. Enter Gislaved har som uppdrag att utveckla förutsättningarna för näringslivet i kommunen och resultatet av enkäten visar att vi är på rätt väg.

Enkäten som skickas ut till landets företagare årligen mäter hur de upplever att bemötandet från den egna kommunen är i ett antal olika frågor. Årets resultat visar att genomsnittsbetyget från kommunens företagare ligger på 3,4 på en skala från 1–6, där 1 är det lägsta och 6 är det bästa. Förra året låg resultatet på 3,24. Riket i genomsnitt ligger på 3,4 precis som Gislaved.

”Det är glädjande att se att trenden fortsätter uppåt från förra året. Vi ser att företagsklimatet förbättras och det arbete som vi gör med bland annat näringslivsdialoger och samverkan mellan skola och arbetsliv ger resultat i rätt riktning.” säger Leif Österlind, vd Enter Gislaved AB.

En utmaning som sticker ut i enkäten är att företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Här arbetar Enter Gislaved tillsammans med andra aktörer i flera projekt, bland annat genom att tidigt skapa intresse hos elever för de karriärmöjligheter våra lokala företag har att erbjuda.

Samtliga kommuner i GGVV-regionen ökar sitt resultat från förra året. Ett par av dem hamnar över 4,0 vilket räknas som ett bra resultat. Med ambitionen att även företagsklimatet i Gislaveds kommun ska nå ett resultat över 4 arbetar Enter Gislaved med att fortsätta stärka utvecklingen av det lokala näringslivet.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved