Framåtblick lokalt och regionalt

Vad gör en kommun attraktiv, det var temat för dagen när näringslivet, kommunen och föreningsrepresentanter träffades idag för föreläsningar och paneldiskussion.

Vid samtalsforumet ”Framåtblick” anordnat av Länsförsäkringars forskningsfond fick vi under ett par timmar lyssna till de senaste rönen kring urbanisering och attraktivitet. Hur skapar vi möjligheter för en hållbar framtid? Forskarna Lina Bjerke, ek. dr. i nationalekonomi och Hans Westlund, professor av Urbana och Regionala Studier, presenterade sin inspirerande forskning som bland annat tittar på vilka faktorer som bygger innovation, skapar hållbarhet och utveckling i regioner som ligger utanför storstadsregionerna.

Vid den efterföljande paneldebatten deltog Malin Aronsson, kommundirektör, Susanna Hansson Öberg från Smålandsidrotten, Leif Österlind, vd för Enter Gislaved, Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, Tina Järnland, Anderstorps hydraulik och Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Panelen diskuterade de utmaningar och möjligheter som finns i kommunen, bland annat kring infrastruktur och kompetensförsörjning.  Bland annat sågs samverkan mellan näringsliv, kommun och föreningsliv som en styrka.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved