Gislaved fick pris som Årets kommun på LRF:s regionstämma

På LRF:s regionstämma den 15 mars fick Gislaveds Kommun priset som ”Årets kommun”, för arbetet med förstudien kring Gröna näringar.

Förstudien genomfördes under hösten 2020 och syftade till att analysera läget och dra slutsatser kring hur gröna verksamheter kan stärkas. Frågor som, vad händer när gränser stänger, hur beroende är vi av importerade livsmedel och hur hög är vår självförsörjningsgrad på livsmedel, har belysts.

– På Enter har vi under 2020/2021 ägnat extra fokus på de gröna näringarnas förutsättningar och utveckling. Vi vill att verksamheter ska växa, bli fler och starkare. Dels genom ökad samverkan, dels i ljuset av nya metoder, affärsmodeller och marknadsföring. Att vårt arbete visar sig framgångsrikt ser vi genom att vi uppmärksammas i länet av regionen och av LRF vilket är mycket glädjande, säger Leif Österlind Näringslivschef.

– Vi vill skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning och gröna näringar lokalt samt även möjliggöra till lokalt deltagande i kommunal upphandling. Genom priset är det ett kvitto på att vi ser den gröna näringen som är en naturlig del i näringslivsutvecklingen i kommunen och att de utgör en viktig del för att skapa en hållbar utveckling i Gislaveds kommun, säger Carina Johansson  (C) Kommunstyrelsens Ordförande

Motivering:
”Gislaveds kommun har genom sin gröna förstudie satt de gröna näringarna på sin agenda. Genomlysningen av befintliga verksamheter och framtida behov som resulterat i ökade resurser på området, visar att kommunen förstått hur viktig framförallt livsmedelsproduktionen är. Inte bara för lantbrukarna själva, utan för hela samhället och dess invånare.”

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE