Hållbarhetsutbildning med fokus på innovation och nya affärer.

Passa på att utveckla ditt företag. Region Jönköping erbjuder betald hållbarhetsutbildning med fokus på innovation och nya affärer.

Coronakrisen påverkar oss alla här och nu. Utmaningarna är stora i det korta perspektivet,
men det är viktigt att som företagare även blicka framåt och ta tillvara tiden med lägre
aktivitet till att utveckla affärsverksamheten och konkurrenskraften.

Region Jönköpings län erbjuder nu företag i länet möjligheten att gå ett utbildningsprogram
inom hållbar utveckling med inriktning på innovation och nya affärer. Genom denna satsning
investerar vi i regional företagsutveckling i linje med den regionala utvecklingsstrategin.
Satsningen syftar till att stärka småföretagare i vårt län genom en sex veckors betald
utbildning för företag upp till 49 anställda. Ta chansen att kompetensutveckla din personal
för att stärka ditt företags konkurrenskraft inför framtiden.

Om utbildningen
Plats: Utbildningen genomförs digitalt, men vi kommer att tillhandahålla två fysiska platser i länet där deltagarna har möjlighet att få teknisk support.
När: 18 maj – 26 juni 2020
Kostnad och ersättning: Utbildningen är kostnadsfri och vi ersätter deltagarna för
lönekostnader med 70% av lönen under utbildningsperioden.
Vem kan delta? Företag med upp till 49 anställda och högst 10 miljoner euro i
årsomsättning eller balansomslutning.
Förkunskapskrav: Utbildningen har inga förkunskapskrav.
Antal platser: 60 personer (max 2 deltagare per företag).

Innehåll: Utbildningen fokuserar på hur ett målinriktat hållbarhetsarbete stärker företagets
konkurrenskraft och kompetensförsörjning över tid. Utbildningen innebär en introduktion
till hållbarhetsdriven näringslivsutveckling, cirkulära affärsmodeller och Agenda 2030. Den
behandlar också betydelsen av hållbara arbetsplatser för att säkra kompetensförsörjningen
och vad en hållbar digital transformation är. Därtill kör vi ett innovation race som ger ny
energi och nya idéer.

Anmälan och frågor
Anmälan sker senast den 14 maj kl. 15.00 till mariana.morosanu@rjl.se som också svarar på frågor.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE