Hur påverkar bostadsmarknaden företagandet i kommunen?

Gislaveds kommun har tagit fram en enkät riktad till näringslivet i Gislaveds kommun med syfte att samla in information kring hur bostadsmarknaden påverkar företagandet i kommunen.

Genom att delta i enkäten bidrar du till att kommunen bättre kan planera bostäder efter vilka behov som finns. Enkäten är tänkt att tydligare specificera vilka typer av bostäder som behövs för att underlätta kompetensförsörjningen och förbättra företagsklimatet.
Enkäten är anonym och inga personuppgifter kommer att sparas eller lagras.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved