Inkomst 4.0 projekt är ingång.

Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 har gått in i skarpt läge. Fem pilotprojekt är nu igång på tillverkande industrier runt om i Jönköpings län.

Idag talas det mycket om digitalisering och automation, men det få som faktiskt vet var och hur man ska börja tillämpa konkreta digitaliseringsinsatser i verksamheten.

De större köparföretagen kräver att leverantörer digitaliserar sin verksamhet. Inkomst 4.0 strävar mot att länets företag ska arbeta proaktivt med dessa frågor. Ett sätt att inspirera företagen att påbörja sin digitaliseringsresa är att visa på goda exempel – och därför har fem konkreta pilotprojekt startat i länet. De fem pilotföretagen är Stoeryd, Qtech Group, Hordagruppen, Holsby Metall och Werinova. Samtliga är verksamma inom Jönköpings län. Gemensam nämnare är en vilja att göra saker på nya sätt samt utmana etablerade affärsmodeller och strukturer.

Inkomst 4.0 skapar en arena där köpare, leverantörer och tjänsteleverantörer sitter vid samma bord för utbyte av erfarenheter och kunskap. Digitaliseringens konsekvenser är något högst verkligt för svensk industri och då bör man också prata om digitalisering på ett konkret sätt. Rätt kompromiss mellan transparens och dataintegritet är en viktig nyckel för att lyckas.

Vissa av företagen kommer att fokusera på att effektivisera orderhantering, integrera olika typer av affärssystem och öka transparensen mellan kund och leverantör. Några av dem kommer också fokusera på att öka användningsgraden av befintliga maskiner, korta sina ledtider och optimera sina lagervolymer. Oavsett företag handlar det om att skapa effektivare produktion,större flexibilitet, mindre handpåläggning och en omfördelning av arbetskraft.

Almi Företagspartner är via Inkomst 4.0 ett strategiskt bollplank på vägen mot morgondagens självstyrande och smarta fabriker. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved