INVIGNING AV TÄTORTSSYMBOL I ANDERSTORP

Fredag 28 juni invigs Anderstorps tätortssymbol, en kopia av Formel 1-bilen Ronnie Peterson körde 1973.

Sedan några veckor är den på plats, en fullskalig kopia av Formel 1-bilen som Ronnie Peterson körde 1973. Den står utmed riksväg 27, vid den västra avfarten mot Anderstorp. Bilen är tillverkad av Magnus Ahlqvist och hans företag Motorima från Rydaholm.

– Det känns roligt att Anderstorp nu får en värdig symbol, med tydlig koppling till ortens stolta motorsporttradition, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Invigningen sker fredag 28 juni klockan 14:00. Redan från 13:30 hälsas alla kommuninvånare välkomna för att träffa de som varit involverade i framtagandet av bilen. Kommunen bjuder på fika i samband med invigningen.

Bred sammanslutning avgjorde tätortssymbol

För snart tre år sedan beslutade kommunstyrelsen att det skulle byggas en tätortssymbol i Anderstorp. Uppdraget gick till kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen som tillsammans med näringslivet och föreningar på orten startade en arbetsgrupp.

Kulturchef Magnus Jonsson berättar att det från början var öppet vilken symbol det skulle bli men att det ganska snart stod klart för arbetsgruppen att motorsporten och dess betydelse för Anderstorp skulle vara utgångspunkt för projektet. Medlemmarna i gruppen tog tillbaka frågan till sina respektive föreningar och nätverk för att höra om detta vara rätt väg att gå.

– Det visade sig vara full uppslutning kring inriktningen. Arbetsgruppen beslutade sig för att undersöka förutsättningarna kring att få fram en Formel 1-bil som tätortssymbol, säger Peter Edvinsson, teknisk chef.

En av de äldsta i landet

Anderstorp är förknippad med motorsport både nationellt och internationellt och då framförallt F1-tävlingarna åren 1973-1978. Det finns även ett kulturarv kring motorsport i Gislaved med speedwaybanan som byggdes redan på 1930-talet och är en av de äldsta i landet.

– Vi vill med symbolen för Anderstorp lyfta fram motorsportens förankring i hela vår bygd, med F1-tävlingarna på Scandinavian Raceway som starkast lysande symbol för detta, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Det har varit en lång resa hit, men vilket fantastiskt resultat det blev! Jag tycker att det är välinvesterad tid och pengar och vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Bakgrund

I augusti 2016 beslutade kommunfullmäktige att av det tillkommande statsbidraget för 2017 skulle 1 miljon kronor användas till en tätortssymbol för Anderstorp. Kulturnämnden tillsammans med tekniska nämnden fick i uppdrag att genomföra projektet. Framtagandet av symbolen skulle också ske i samverkan med representanter från Anderstorp. En arbetsgrupp bildades med medlemmar från Anderstorps näringsliv, pensionärsorganisationer, föreningsliv och kommunen.

Efter upphandling gick uppdraget till Magnus Ahlqvist och hans företag Motorima. Uppgiften var att ta fram en kopia av den JPS-Lotus -72 som Ronnie Peterson körde under Sveriges Grand Prix 1973 på Scandinavian Raceway i Anderstorp.

 

Text och bild: Gislaveds kommun

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved