Kommunalt stödpaket till näringslivet med anledning av Covid -19

Nedan följer beslut som är tagna i Gislaveds kommun och riktade till näringslivet.

 • Tekniska skjuter på inbetalningsdatum för vatten och avlopp till den 30/11

 

 • Bygg- och miljö skjuter på inbetalningsdatum, betaldag blir den 30/11 för:
  – Tillstånds- och tillsynsavgifter
  – Miljöbalken
  – Plan- och bygglagen
  – Receptfria läkemedelskontroller
  – Alkohollagen
  – Tobakslagen

 

 • Bygg- och miljö gör inga tillsynsbesök ute på företag, skickar ut information till alla företag i stället.

 

 • Möjlighet för uteservering på allmän platsmark för restauranger tidigareläggs

 

 • Bokningar i fritids- och folkhälsoförvaltningens lokaler kan avbokas utan avbokningsavgift

 

 • Gislavedshus kommer vid förfrågan från hyresgäst vara medhjälplig och ta fram en betalningsplan för hyra, alla ärenden behandlas från fall till fall

 

Tveka inte att kontakta oss på Enter om ni är i behov av information eller hjälp. Vi löser inte allt men vi har säkert nätverket som kan hjälpa till och vi jobbar under tystnadsplikt när det gäller företagsrelaterade frågor. Tryck här för att komma till vår kontaktsida.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved