Kort intervju med nya ägarna på Smålandia Handelsområde

I december 2022 förvärvade Arwidsro fastigheter i Smålandia Handelsområde i Gislaved. Vi har bett Liselott Mannberg, förvaltare på Arwidsro, att lite kort berätta vilka Arwidsro är och vad de har för ambitioner med området.

Berätta lite kort om Arwidsro?

Arwidsro är ett privatägt fastighetsbolag, som är verksamma i Sverige och fokuserar på förvaltning och utveckling av dagligvaruankrad handel, samhällsfastigheter och bostäder

Hur hittade ni Gislaved?

Gislaved/Smålandia har varit på vår radar under en tid.

Varför köpte ni Smålandia?

Vi söker aktivt att växa vårt bestånd av dagligvaruankrad handel i attraktiva lägen i välmående kommuner, och Smålandia/Gislaved uppfyller de kriterierna. Trots att en stor del av vår organisation huserar i Stockholm så är våra ansvariga förvaltare ofta ute och besöker våra fastigheter. Utöver det så handlar vi upp den alldagliga fastighetsskötseln lokalt/regionalt. Vi är mycket måna om vår lokala närvaro och att vi har en nära relation till våra hyresgäster.

Vad har ni för ambitioner med området?

Att i nära dialog med våra hyresgäster, grannfastighetsägare och med Gislaveds kommun förädla det befintliga, men även hur handelsområdet kan kompletteras på sikt.

Vad tycker ni saknas på området?

Vi ser idag att man skulle kunna komplettera det befintliga utbudet inom handelsområdet, och vi ser fram emot att bidra till det nya planförslaget som påverkar Smålandia och söderut längs med Norra Storgatan. Det är mycket positivt som vi ser det.

Vad är ert nästa steg?

Att fortsätta förädla fastigheterna som förvärvades i fjol, och parallellt bidra med det vi kan till det pågående planarbetet för närområdet.

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved