Kostnadsfri kompetensutveckling för Metall- och Polymerindustrin

I spåren av pandemin har JTH fått finansierat ett projekt (WebLearn) att snabbt ta fram webinarier riktade mot metall- och polymerindustrin, ”Metals and Polymer Components Manufacturing”. Målet är att stärka svensk industris konkurrenskraft globalt. Tanken är att lansera de första webinarierna (1-3h) redan i slutet av november, för att sen producera 30-40 webinarier under två år. Alla på en avancerad nivå utifrån vad industrin efterfrågar, men samtidigt gratis, korta och lättillgängliga. Se www.ju.se/weblearn

Nu i första steget har JTH tagit fram en enkät som de behöver hjälp med, för att få reda på behoven ute i industrin. Denna skulle de vara mycket tacksamma för om du ville fylla i och på så vis hjälpa till att ta fram relevant innehåll.

Enkät: Metall- och Polymerindustrins kompetensbehov (tar 2-5 minuter).

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved