Läs om PPS och hur verksamheten blev en del av Axjokoncernen

Vi träffade Jacob Nilsson, VD på Axjo Group, för att prata om Perstorp Plastic Systems, PPS, och hur den verksamheten hamnade hos Axjo i Gislaved.

PPS är i grunden ett bolag grundat i Perstorp, där man tillverkade pallar, lådsystem och soptunnor. Bolaget, som hade en bra utveckling, såldes från Perstorp AB till olika investmentgrupper, och i takt med att bolaget växte ute i Europa blev fokuset på Sverige allt mindre. Dåvarande VD, Wiking Henriksson, blev till slut utköpt och avslutade sin tjänst i bolaget. Efter några år började gamla kunder höra av sig till honom eftersom de inte längre kunde få tag i sina produkter. Wiking beslutade sig då, 2010, för att starta ett nytt bolag med säte i Malmö, som fick förkortningen PPS. Man började samarbeta med en verksamhet i Kina och tog fram ett nytt förvaringssystem för smådelsförvaring, med en mängd smarta lösningar, som att de t.ex. var travbara, hade lock och hjul i bakkant. Det här nya systemet slog dock inte fullt ut hos kunderna och det, tillsammans med en pandemi, gjorde att Wiking en dag hörde av sig till Jacob på Axjo med frågan om man ville ta över bolaget.

Bara någon månad innan Wiking Henrikssons telefonsamtal hade man inom Axjo suttit och tittat på hur man skulle kunna bredda sig inom deras hållbarhetskoncept Greenology, och börjat fundera på just lådsystem, där man såg att det fanns många stora aktörer men inget fokus på hållbarhet. Här fanns alltså en möjlighet till utveckling. Wikings erbjudande om att ta över bolaget kom med andra ord väldigt lägligt. ”Vi satt ner igen och bestämde att om vi  ska satsa på det här så ska vi göra det med ett hållbarhetsfokus”, berättar Jacob. ”Bara erbjuda produkter i Greenologymaterial, och dessutom med all produktion på plats i Gislaved.” Så för ungefär två år sedan tog Axjo Group över bolaget, stängde verksamheten i Kina, flyttade hem alltihop till Gislaved och satsade en rejäl slant på att ta fram ett helt nytt komplett sortiment som passade marknaden. Man har gjort en ordentlig nyutveckling och är just nu den aktör som är mest komplett på smådelsförvaring på marknaden. Det är en stor efterfrågan i både Tyskland, Frankrike, Holland och Belgien. Under det senaste året har PPS i princip tagit över marknaden för detta sortiment i norra Europa, och tittar nu på att fortsätta rulla ut det söderöver. En ny säljstruktur har byggts upp, och signalerna från de stora distributörerna är att det finns ett stort intresse av hållbarhet även där. Många kunder efterfrågar hållbara alternativ, men det finns få som kan leverera det, så det finns en stor marknad för PPS produkter.

Det gamla bolaget, Perstorp AB, som numera ägs av koncernen Schoeller Allibert, finns fortfarande kvar och är en stor konkurrent till PPS. Även om man inte har samma fokus på Sverige och det sortiment som PPS har, det vill säga smådelsförvaring, då deras fokus främst ligger på stora lagersystemlösningar.

Nytt distributionscenter

Smådelsförvaring är den stora biten i PPS sortiment, men det finns tankar på att bredda sortimentet och man börjar ta mark även inom retail- och logistiklösningar. I och med detta har man nu även beslutat sig för att flytta PPS logistik till nya lokaler. Behovet av ett eget distributionscenter för PPS produkter har blivit märkbart, då det skiljer sig rätt mycket från Axjos verksamhet. PPS har många kunder som behöver en högre servicegrad och annan typ av distrubtion. ”En grossist säljer nu, och då måste man också kunna leverera nu”, som Jacob säger, något som inte riktigt passar in i flödet för hur Axjo jobbar, där man har mer långsiktiga avtal. Dessutom behövdes helt enkelt mer utrymme.

I och med att man ville ha det nya distributionscentret i närheten av övrig verksamhet så gjorde man en överenskommelse med ägarna till Norden, om att hyra huset till sin verksamhet. Man är nu inflyttade och klara, och tanken är att verksamheten successivt ska byggas upp med ny personal allteftersom nya kunder och avtal kommer. Idag är det två heltidsanställda inom PPS, men man ser redan nu att det kommer behövas mer personal framöver. Det ska bli en egen organisation dit det bland annat kommer behövas innesäljare och logistikansvariga. Annonser på nya tjänster kommer ut över julen och sedan ska det anställas successivt under första kvartalet 2023. Man tror mycket på marknaden och på behovet av miljövänliga lådor inom bland annat e-handel och många andra områden. Det nya lagret med allt vad det innebär är en stor investering, men man tror att det här kommer att kunna bli riktigt stort.

Vad är Greenology?

Greenology är Axjo Groups svar på hållbarhet. Man började med återvunna material redan 2001, och har sedan dess jobbat vidare med konceptet och idag produceras runt 97% av alla produkter i återvunna material. Målet är att det ska vara 100% år 2025.

I Axjo Group ingår även Drumster, ett appbaserat verktyg där man kan ta tillbaka och återvinna produkterna. ”Bra produkter förtjänar ett andra liv”, säger Jacob. Kunderna använder appen för att skicka tillbaka gamla produkter, och får genom det en cash-back, ”pant”. Produkterna som kommer tillbaka repareras, tvättas och säljs sedan på nytt, till ett rabatterat pris. Skulle produkterna vara trasiga så mals dom istället ner och materialet återanvänds.

Man har jobbat på det här sättet i ett antal år nu, framför allt i Finland där man nu är störst på marknaden. I Sverige är det här konceptet nyare, men man växer kraftigt, och med PPS är tanken att man kommer erbjuda den här tjänsten i handelslösningar där man har stora lådflöden. Där kan man då sortera ut trasiga lådor, scanna in dom i appen, så hämtas de upp och materialåtervinns, och man får tillbaka materialet i nya produkter. En annan stor konkurrensfördel, som man idag är ensam om att erbjuda, är också en ny tjänst inom återvinning där man även tar annat spill, förutom PPS egna lådor. På så sätt kan man minska sina kunders svinn och tillverka nytt plastgranulat av detta!

Det är många nya kunder som kommer in till koncernen med hjälp av Greenologykonceptet. På koncernnivå är det 90%, och inom PPS är det ännu fler. Hållbarhet har, under det senaste året, seglat upp som det viktigaste argumentet före pris.

Att man inom koncernen idag ligger så långt fram i utvecklingen vad gäller hållbarhetsarbetet säger Jacob hade mycket med dåvarande konkurrenssituation, och timing, att göra. År 2001, när man började att arbeta med återvunna material, var det för att få en stabilare prisbild och kunna sätta fasta årspriser mot kunderna, vilket inte var lika lätt med nyvunnen plast som följde oljepriserna. I och med att man såg fördelarna med att arbeta på det här sättet, samt att det dessutom blivit mer och mer populärt de senaste åren, har det varit en huvuddel av affärsidén att låta hållbarhetstänket växa vidare. Man har satsat mycket pengar på utvecklingen i och med ett eget labb, Greenology Tech Center, där man testar alla inkommande material.

Vad är fördelen med att vara verksamma i vår kommun?

”Det är ett väldigt bra säljande argument att vara från Gnosjöregionen”, säger Jacob. Särskilt i Sverige. Just för att det är så många framgångsrika företag som kommer härifrån. ”Är det något problem, ekonomi som hackar eller pandemi, så lyckas den här regionen alltid komma upp med nya idéer”, fortsätter Jacob. Och den här dynamiken smittar av sig när man anställer folk i området, det följer med in i bolaget.

Man säger också att man har ett bra samarbete med många bolag runtom, och leverantörer av utrustning finns här lokalt. Många upplever att det varit svårt att rekrytera, men på Axjo tycker man tvärtom att det varit ganska lätt, och man tror att just Greenology har varit en del av detta. Att man idag gärna vill arbeta hos en arbetsgivare som har ett långsiktigt tänk. Man har även folk som kommer utifrån och söker tjänst i Axjo Group, men det är tyvärr svårt med boende häromkring. Så det är många på företaget som pendlar in.

Utmaningar

För PPS är utmaningen fortfarande att man är en liten aktör med ett smalt sortiment, även om man är störst på smådelsförvaring. Jämför man med dom större konkurrenterna så har dom emballagesystem inom många områden. Utmaningen för PPS är att man hela tiden måste bygga nytt och tänka ut egna koncept, men man håller på med egna patentlösningar för lådorna så att man kan bli ett mer känt namn.

Var ser ni er om 5 år?

En 5-årsplan har man inte helt klar för sig vad gäller PPS, berättar Jacob, men däremot 3 år. Då tror man på en rejäl ökning, att det ska kunna bli en riktigt bra, egen fabrik framöver som bara producerar lådor. Man säger sig ha planer även inom fler områden, och att kunna bredda sig rejält på de delar man redan har – men bara inom återvunnen plast. Som Jacob säger, ”Vi kanske inte är billigast, men vi har en helhet som vi tror att de kunder vi vänder oss till vill ha.”

Man är inte orolig för tillväxten, men ser att det kan finnas en utvecklingsbegränsning i hur snabbt man kan växa. Marknaden finns där, och de stora distributörerna är väldigt sugna på att plocka in PPS produkter.

Att vara ny på marknaden kan också vara en fördel, just i att kunna tänka i nya banor och nya lösningar. För de stora aktörerna som finns idag som redan har kompletta sortiment, blir det dyrt att byta tankesätt. Så det är inte bara nackdelar att inte ha ett fullt sortiment idag på andra områden än smådelsförvaring.

Den här typen av produkter som PPS har fungerar väldigt bra att producera i ett högkostnadsland. Man ser att kostnadsbilden blir lägre av att ha produktionen här hemma, och dessutom kapas den långa leverantörskedjan. Man kan bli snabb på marknaden om en kund vill ha en speciallösning. Dessutom kan man inte göra det här med Greenology i Kina. Dom har inte tillgång till tekniken och materialflöden som man kan lita på.

Man tror väldigt mycket på PPS inom Axjokoncernen. ”Om allt går vägen kommer det bli bra omsättning rätt fort”, avslutar Jacob.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved