Linnéuniversitetet bjuder på utbildningar i samarbete med Kamprads stiftelse

Investera i din kompetensutveckling

Det har varit ett annorlunda år för alla som arbetar inom besöksnäringen. Coronapandemin har påverkat – och kommer att fortsätta påverka – arbete och utbud.
För att minska de negativa konsekvenserna som pandemin för med sig vill Linnéuniversitetet bidra på det sätt som de kan, genom kompetensutveckling.

Du kanske jobbar inom hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turism- eller kulturverksamhet. Välkommen att anmäla dig!
Utbildningen ges på distans och motsvarar 10-20 timmar studietid/vecka under en eller flera veckor. Du kan läsa en eller flera moduler.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidar till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

 

Moduler:
• Mod i motvind. Start 22 februari.

• Digital konferenser och möten: Former, mötesstrategi, pedagogik och utveckling. Start 22 februari.

• Konceptutveckling i digitaliseringens tidevarv – Nya affärsmodeller inom restaurang, hotell och konferens. Start 8 mars.

•  Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet. Start 22 mars.

• Wellbeing – hållbar turism med fokus på välmående och balans. Start 6 april.

• Verksamhetsutveckling inom konst- och kultursektorn. Start 12 april.

• Sociala medier som kommunikations- och marknadskanal för företag och organisationer. Start 19 april.

• Upplevelsebaserad marknadsföring inom besöksnäringen. Start 19 april.

• Mobilen som produktionsverktyg

 

Praktisk information
Det krävs inga förkunskaper och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Anmäl dig via Lnu.se/besoksnaringen.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved