Ny laddstation för tyngre elfordon invigd i Gislaved

Gislaved Energi har officiellt invigt sin nya laddstation för tyngre elfordon, vilken nu blir en viktig kugge i regionens infrastruktur för godstransporter. Invigningen ägde rum tisdag den 5 december under medverkan av landshövding Helena Jonsson.

Den nyinvigda laddstationen är ytterligare ett steg för att bidra till energiomställningen i samhället, och till elektrifieringen i Gislaveds kommun och för Jönköpings län. Stationen (400 kW) erbjuder två supernabbladdare för laddning av två tyngre fordon samtidigt. Även elbilar kan anslutas.

Landshövdingen i Jönköpings län Helena Jonsson höll invigningstal tillsammans med Gislaved Energis VD, Hans Brunström och styrelsens ordförande Bengt-Anders Johansson. I talen påtalade alla vikten av att omställningen fortsätter och att elektrifieringen är en viktig del i framtidens utveckling. På plats var också en ellastbil från Västbo Transport som premiärladdades.

Det hela började när Energimyndigheten förra året tilldelade nästan 1,6 miljarder kronor för utbyggnad av publika laddstationer för el och vätgas, vilket stöder Sveriges miljö- och klimatmål. Projektet blev därmed möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Genom att främja elektrifieringen av transportsektorn bidrar Gislaved Energi aktivt till minskade koldioxidutsläpp och minskar beroendet av fossila bränslen.

Gislaved Energi har arbetat i nära dialog med Länstyrelsen i Jönköpings län, vilka har varit med i bedömningen av projektet med supersnabbladdaren och den roll den har i Gislaved för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter. Projektet har också skett i samarbete med bolagen PLS-Energy Systems i Hestra och Paroy AB, som medverkat med värdefull kunskap och erfarenhet.

Denna satsning är en del av den gröna omställningen inom transportsektorn. I början av 2012 fanns det bara 360 laddbara elbilar i Sverige, mot över 539.000 laddbara personbilar idag, och över 16.000 laddbara fordon finns i Jönköpings län. Laddstationen i Gislaved markerar således en positiv trend mot ökad användning av elfordon i Sverige.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved