Ny lektor inom polymeramaterial

Tekniska Högskolan i Jönköping satsar inom polymerområdet. Projektet ”Professor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering” (PolyComp) har syftet att kunna möta industrins behov av utbildning och forskning. Genom detta skapas förutsättningar för att öka kompetensen och innovationsförmågan inom branschen. Lektor Irfan Quadeer är nyanställd inom projektet.

Läs mer här

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE