På besök hos G-tech och Westbo of Sweden

Följ med när vi träffar syskonen Lina och Mattias Gunnarsson som driver företagen G-tech och Westbo of Sweden i Reftele. Två företag med olika inriktning men som huserar under samma tak, och som i år firar 35 år. Förutom en rundvandring på företaget pratar vi generationsväxling, kvinnligt ledarskap och hur man ser på framtiden.

Det var de båda syskonens far som startade upp verksamheten 1987, då han hjälpte gjuterier runtomkring med manuell slipning. Från att i början arbetat med manuell bearbetning av metall har man nu på G-tech en avancerad CNC-bearbetning i en modern maskinpark. Här kan man kan köra bearbetning i de flesta material, men med fokus på aluminium, zink, gjutjärn och mässing. Man har försäljning över hela världen, och har precis fått in ett nytt stort projekt där slutkunden finns i Skottland. Det handlar om inköp och bearbetning av detaljer som ska sitta i bensinpumpar. Ett projekt som inneburit stora investeringar för företaget, men som man hoppas ska falla väl ut.

Förutom G-tech, där man arbetar med avancerad CNC-bearbetning, så har man även företaget Westbo of Sweden där man tillverkar kaminer och spisar i gammalt utförande. Det kan kännas som en udda kombination av företag, men de båda syskonen säger att den kombinationen var något som bara slumpade sig så.
I den här branschen ser man just nu en otrolig uppgång. Mattias säger att det handlar om mer än vad man för tillfället kan få fram. De har en orderstock som är större än man någonsin haft, med leveranstider på mellan 4-6 månader beroende på modell. Man säljer fortfarande mest till Sverige, men en stor del av försäljningen går på export, där Tyskland är det största exportlandet. Som Mattias säger ”Där är man helt galna efter vedeldade produkter med tanke på gassituationen dom har.” Men man ser en uppgång av försäljningen exempelvis även i Norge och Frankrike.

För 20 år sedan genomförde man en generationsväxling i företaget. Det var då dags för deras far att ta ett steg tillbaka och lämna över till syskonen. Både Lina och Mattias kom tidigt in och arbetade i familjeföretaget så de säger att generationsväxlingen gick smidigt och kom naturligt. Lina tog över som VD på G-tech och Mattias som VD på Westbo of Sweden. På frågan om det var självklart för Lina att ta över som VD på G-tech svarar hon ” Självklart vet jag inte, men det föll sig nog bara så. Särskilt som spisbolaget växte också, så föll det sig så att vi delade upp ansvarsområdena lite.” Det är ju annars en ganska mansdominerad värld. Lina är också med i nätverket Kvinnor Leder, ett nätverk för kvinnliga företagare och VD:ar, där man skapat en attraktiv och kreativ mötesplats för samverkan och möjlighet att växa som ledare. Det bästa med nätverket tycker Lina har varit föreläsningarna, som över lag har varit intressanta, samt att det är roligt att få möjlighet att träffa och prata med andra i samma situation. Deltagarna i nätverket spänner över många olika branscher, och som Lina också poängterar hade det kanske varit enklare med en mindre gruppering med företag från samma bransch, t.ex. tillverkningsindustrin, där man skulle kunna dra mer nytta av varandras erfarenheter. Något som också är på gång i ett nästa steg av arbetet med Kvinnor Leder.

Vi går vidare och frågar vad man ser för utmaningar i bolagen, och både Lina och Mattias är överens om att det är att hitta personal med rätt kompetens. Där ser man stora utmaningar. På Westbo of Sweden handlar det om en annan typ av kompetens, en mer hantverksmässig, än på G-tech. Men problematiken är densamma för båda verksamheterna.

Till slut frågar vi hur man ser på framtiden för de båda företagen. Var man ser sig själva om 5 år. Svaret vi får är att man hoppas på bra utveckling i båda företagen. De senaste 2 åren har utvecklingen sett bra ut. Det kommer förmodligen bli lite mer fokus på spisarna och kaminerna, med tanke på att det är deras egna produkter. Där finns tankar och idéer på nya modeller framöver, och där har man fått mycket gratisskjuts nu med tanke på situationen i världen. Det är något som också spelar in och gör att det blir lättare att växa. Och på G-tech har man, som vi nämnt, precis fått in ett nytt stort projekt, så syskonen konstaterar att det ser spännande och ljust ut inför framtiden för båda bolagen.

Vi filmade även när vi var på plats, se filmen här: Film från besöker på G-tech och Westbo Sweden

 

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved