Polymertekniska Institutet är invigt

Nu har branschen fått ett oberoende testcenter för provkörning och utvärdering av framtidens material!

Under januari månad har invigning ägt rum och en stor 450-tons maskin kommit på plats.

Polymerinstitutet – ett oberoende institut för material och tillverkningsprocesser för att stärka polymera materials ställning – nu är det verklighet i småländska Värnamo.

Maskiner, teknisk utrustning och kompetens är kontrakterad. Branschen har fått ett oberoende test- och kompetenscenter i Jönköpings län med en projektorienterad organisation, ett antal tekniskt kompetenta projektledare samt extern teknisk expertis som är knutna till verksamheten.

 

Polymerinstitutet erbjuder:

  • Utvärdering av polymera material och utveckling av processer, verktyg, simulering och automation, för att uppnå bättre livscykler
  • Tillverkning av provobjekt (t ex provplattor, provstavar) åt materialtillverkare, underleverantörer, återvinnare samt slutförbrukare
  • Provkörning i kundspecifika formverktyg
  • Minskad risk vid utveckling och implementering av nya metoder, processer eller material
  • Minskade utvecklingskostnader
  • Minskat beroende av befintliga produktionslinjer i senare delen av produkt-/processutvecklingen
  • Två provningscentra med formsprutor i Jönköpings län från januari 2022

 

Finansiering:

Verksamheten finansieras genom en startkostnad samt en kostnad per uppdrag. Uppdrag kan också finansieras genom s.k. projektfinansiering av medverkande företag samt via extern finansiering från såväl privat som offentlig aktör. Flera aktörer är redan knutna till verksamheten.

 

Ägande

Polymertekniska Institutet är ett helägt dotterbolag till Polymercentrum Sverige AB med säte i Anderstorp. Polymercentrum är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum med utbildningar för alla som vill öka sin kunskap om polymera material – plast, bioplaster och kompositer.

 

Polymertekniska Institutet | | Kunskapscenter och teknikcenter för polymerer (poin.se)

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved