RE Equity Fund är utsedd att bygga bostäder i området Bastuberget, Anderstorp

Nu är det klart vilken aktör som tilldelas markanvisningen för byggnation i området Bastuberget, som är en del av centrumutvecklingsprojektet ”Bro till bro” i Anderstorp.

 

Valet föll på byggföretaget RE Equity Fund som var en av de två aktörer som lämnade in förslag för att utveckla området. Förslaget innehåller cirka 100 lägenheter där ungefär hälften planeras bli trygghetsboenden och den andra hälften bli familjelägenheter. Lägenheternas storlek planeras bli från 1 rum och kök till 5 rum och kök.

– Det är roligt att vi har två entreprenörer som visar på väldigt fina förslag i Anderstorp. Jag är väldigt glad att vi har kunnat fatta detta beslut och att vi är överens både politiskt och i förvaltningen om det vinnande förslaget. Det är en milstolpe att vi nu kan öppna upp Anderstorp och jobba vidare med visionen ”Bro till bro”, säger Anton Sjödell (M), ordförande i kommunstyrelsens näringsutskott.

Fokus på gemenskap och hållbarhet

RE Equity Fund har fokus på samhällsfastigheter, vårdboenden samt bostäder. Förslaget innehåller ledord som gemenskap tillsammans, hållbarhet samt naturvärden och grönska. Kvarteret är tänkt som ett flergenerationsboende med blandade bostäder riktade mot seniorer, barnfamiljer och unga vuxna. Förutom boenden vill de också erbjuda restaurangverksamhet, odling, ateljéer och utomhusgym.

– Vi vill tacka Gislaveds kommun för förtroendet att vara del av detta spännande projekt i Anderstorp i Gislaved, och initiativet ”Bro till Bro” som syftar till förtätning och förädling med fokus på bostäder. Visionen för området har utformats i nära dialog med medborgare vilket vi tycker är mycket positivt, säger Ralph Torgersson, partner och utvecklingschef RE Equity

– Vår ambition med projektet är att skapa ett flergenerationskvarter, med stort fokus på hållbarhet samt ett aktiv och socialt område, där boende har träningsmöjligheter, odlingsmöjligheter men framförallt flertalet naturliga mötesplatser för sociala aktiviteter. Området kommer bestå av lägenheter för unga vuxna, barnfamiljer samt seniorer enligt vårt koncept Sävstaholm+, vilket innefattar tillgänglighetsanpassade lägenheter, med all service man kan tänkas behöva. Projektet i Gislaved gör också att vi ytterligare ökar vårt ”foot print” i Jönköpings län, säger Max Qwarnström, managing partner på RE Equity Fund.

 

Samhörigheten och förankringens gröna och hållbara hem

Förslaget innehåller ett varierat område med liv och rörelse som känns tryggt för alla. RE Equity Fund skriver i förslaget att de vill skapa boenden som man inte vill lämna och som ska bidra till att färre människor lider av ensamhet.
Bostäderna och den socialt värdeskapande gården vänder sig till en aktiv målgrupp som vill kunna göra mer än att bara bo för pengarna. De beskriver innergården som ett utrymme för odling och aktivitet där det är lätt att mötas över ett parti boule, plantera tomater eller promenera runt gården. En aktiverad innergård skapar också trygghet i kvarteret när grannar möts och rör sig i markplan.

– Det är jätteroligt att vi nu tilldelat markanvisningen av Bastuberget där det byggs nya bostäder för olika målgrupper och där projektet har tydligt hållbarhetstänk. Det är en otroligt viktigt del i arbetet med Anderstorp och utvecklingen av området, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

 

Startskott för visionen Bro till bro

Markanvisningen av Bastuberget är ett startskott för att förverkliga visionen ”Bro till bro”. Visionen arbetades fram under 2019 och 2020 och innebär en centrumutveckling av Anderstorp. Centrumutvecklingen består till huvuddel av bostäder men också en viss del lokaler för service och handel. Kommunen kommer att samverka med de exploatörer som tilldelas en markanvisning för att tillsammans utveckla området.

– Jag är väldigt glad. Det är rätt många år sedan vi gick på området och visionerade om hur utveckling skulle kunna bli. Vi har genomarbetat alla frågor på ett väldigt bra sätt och fått två fina förslag på utveckling. Det var värt att vänta på, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Nästa steg i processen

Nästa steg i utvecklingen av Bastuberget är att underteckna ett markanvisningsavtal. Därefter kommer kommunen och RE Equity Fund arbeta fram en detaljplan tillsammans.

Anbudsförslagen anonymiserades vid utvärdering

Aktörerna hade möjlighet att fram till den 11 april utveckla sina idéer i konkurrens med varandra. Alla leverantörer har gets samma förutsättningar. Efter noggrann genomgång och utvärdering av de två förslag som inkom, valde en arbetsgrupp, bestående av bland annat kommunens stadsarkitekt Sven Hedlund och mark- och exploateringslots Hans Engström, att lämna förslag på beslut som rekommenderade RE Equity Funds förslag. Alla anbudsförslag anonymiserades och ledamöterna tog ställning och utvärderade dem utan kännedom om vilka företag som skickat in de olika förslagen.

Kontaktinformation Vill du veta mer eller har frågor och funderingar kan du kontakta:

Anton Sjödell (M), ordförande i kommunstyrelsens näringsutskott, telefon: 0371-813 91, e-post: Anton.Sjodell@pol.gislaved.se

Max Qwarnström, managing partner på RE Equity Fund, telefon: 0761-646 986, e-post: mq@re-eqt.com

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE