Så här har Gislaveds stadskärna påverkats under pandemiåret 2020

Under pandemiåret 2020 minskade Gislaved stadskärna sin totala omsättning med 3,8 procent. Det största tappet står modehandeln och kommersiell service för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Gislaved stadskärna ökade under 2020 med 12,6 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 7,1 procent Omsättningen inom kommersiell service, som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, resebyråer, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, tappade 46,1 procent. Försäljningen av hem-och fritids varor, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, ökade 2,7 procent av sin omsättning i Gislaved vilket är bättre än snittet av jämförbara städer.

– Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Men nu ser vi en efterfrågan på ytor där vi kan mötas över generationsgränserna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Elin Rickardsson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Jönköpings län.

Att attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt visar forskningen. Tillväx sker genom både nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln.

– Cityindex ger oss en bild av hur pandemin har påverkat Gislaved stadskärna och vi ser att vi har drabbats precis som alla stadskärnor under pandemin. Med hjälp av Cityindex ser vi de trender och mönster som vi påverkas av precis som resten av landet, säger Leif Österlind på Enter i Gislaved.

 

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved