Så konsumerade Gislavedborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

2019 blev ett bra år för Gislaved stadskärna som ökade sin totala omsättning med 0,3 procent. Bäst gick det för stadskärnans segment hotell och restaurang med 10,9 % och hem och fritid 3,1 %. Gislaved sticker ut med den stora omsättningsutvecklingen inom hotell och restaurang. Dagligvaror ökar också mer i Gislaved med 2,5% jämfört med snittet i småstäder som är -0,7 %. De branscher som drabbades hårdast i Gislaved stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020 var hotell och restaurang och även mode som redan innan hade det tufft. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

 

Stadskärnan under 2019 Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 11 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln, i Gislaved minskade modehandeln sin omsättning med 15,9 procent.

– Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Elin Rickardsson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna.

Gislaved hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade småstäder sin omsättning i stadskärnan med 0,4 procent.

– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås på dagarna och framåt småtimmarna, tar del av kultur och nöjen och konsumerar de varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Stadskärnans aktörer måste kroka arm och arbeta mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer, säger Elin Rickardsson.

Stadskärnan under Corona våren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Gislaved stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen tappade ca 37 procent av sin omsättning. Liknande tapp kunde ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 20 procent. Modehandeln tappade drygt 28 procent av sin försäljning. Däremot ökade försäljningen av dagligvaror med 6 procent.

– Coronapandemin accelererade den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Elin Rickardsson.

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Vi märker att Gislaveds borna vill handla lokalt och stödja sin lokala handel och att man upplever det tryggare och säkrare att handla hos oss än att resa iväg och handla på till exempel ett köpcentrum. Men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu krävs uthållighet och samverkan i Gislaved, säger Sofia Franzon butikschef Lindex Gislaved.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av Corona pandemin.

Vid frågor kontakta:

Elin Rickardsson Fastighetsägarna Jönköpings län
tel 036-30 49 82 | mobil 0709 55 60 02
elin.rickardsson@fastighetsagarna.se

eller
Leif Österlind
Enter Gislaved
0371- 844 80 | mobil 0733 266 006
leif@entergislaved.se

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved