Spännande näringslivsdialog

Torsdagen 14 december var det dags för en ny näringslivsdialog. Läs mer här.

Den 14 december samlades representanter för kommun och näringsliv på hotell Nissastigen, dels för att följa upp resultatet av den första dialogen, samt att lyfta nya viktiga samarbetsfrågor.

Resultatet av 14 påbörjade uppgifter presenterades för de ca 50 deltagarna. Djupare information lämnades kring uppgifterna, samverkan mellan skola och arbetsgivare och arbetet kring Platsvarumärket Gislaveds kommun.

Eftermiddagen innehöll många bra diskussioner, synpunkter och inspel under ledning av Dan Sylvebo, Svenskt näringsliv.

Dialogen fortsätter med målsättning att ha 2 liknande träffar per år.

Dela inlägget:

Kontakta oss

Dzenana ”Nanne” Abdurahmanovic
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE