Tetra Pak och Axjo Group bygger norra Europas största återvinningsfabrik för PolyAl i Gislaved

Tetra Pak och Axjo Group startar en förstudie för att bygga en ny återvinningsfabrik för PolyAl från använda dryckeskartonger i Gislaved, med en gemensam investering på upp till 24 miljoner euro. Anläggningen planeras för drift 2025.

”Det är väldigt spännande att vara verksam i en kommun där näringslivet tar sådana här kliv och inleder stora samarbete som nu Axjo och Tetrapak har inlett. Deras nya anläggning kommer betyda mycket för hållbarhet, nya material och oss som kommun. Kommunen berikas med ett nytt företag som ligger i framkant i högt aktuella frågor för en hållbar framtid” säger Dzenana Abdurahmanovic, verksamhetschef Enter Gislaved. 

PolyAl, den fiberfria komponenten i kartongförpackningar, betecknar de lager av polymerer och aluminium som används som en barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedel i dryckeskartonger. Axjo använder återvunna PolyAl-komponenter från förbrukade Tetra Pak-förpackningar för att skapa nya förpackningslösningar för tråd- och kabelindustrin, som exempelvis spolar för 3D-utskrift. Fabriken för återvinning av PolyAl är planerad att tas i drift under 2025.

Med en årlig återvinningskapacitet på 10 000 ton kommer den toppmoderna linjen vid Axjos framtida fabrik att återvinna och införliva PolyAl i formsprutade plastprodukter som tillverkas av Axjo, allt från kabeltrummor, rullar, spolar och plastförvaringslådor.

”Vi är stolta och glada över att samarbeta med Tetra Pak i detta cirkulära innovationsprojekt. PolyAl-råvaran kommer att vara en avgörande komponent i vår nya upphandlingsstrategi. Att ha tillgång till stora mängder av detta råmaterial i vårt närområde öppnar nya möjligheter för oss att skapa återvunna Greenology®*-material med ett exceptionellt lågt CO2-fotavtryck. Detta kommer att ge våra kunder något som verkligen är unikt och hållbart. Vi ser också att detta kommer att skapa nya arbetstillfällen i Gislaveds kommun”, säger Jacob Nilsson, VD Axjo Group.

Den nya fabriken kommer att öka återvinningen av PolyAl i Sverige, Danmark och Norge för att uppfylla cirkularitetsmålen i den föreslagna EU-förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) och understryker återvinningens avgörande roll för att bidra till den gröna omställningen av livsmedelsförpackningssektorn. Branschen har redan investerat cirka 200 miljoner euro för att öka kapaciteten för återvinning av dryckeskartonger i EU och planerar att investera ytterligare 120 miljoner euro fram till 2027.

”Ett väldigt glädjande besked att Axjo tara initiativ till lokal produktion av en råvara som är en viktig för en hållbar utveckling”, säger Anton Sjödell kommunalråd Gislaveds kommun.

”En glädjande och betydelsefull investering som visar samverkan mellan stora internationella aktörer och våra lokala företag inom polymera material.  Återvinning, cirkulär ekonomi och miljövinst är ett koncept som utvecklas och där företagen i Gislaveds kommun visar stort engagemang och driv” säger Leif Österlind, Näringslivschef Enter Gislaved. 

 

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved