Trävaruindustri i Jönköpings län ökar mest i antalet jobb

Under flera år har vi läst dystra siffror om tillväxt och sysselsättning i Jönköpings län. Men en färsk rapport från Tillväxtverket, över industrins utveckling 2011–2016, visar att Jönköping är på fjärde plats bland länen med störst jobbtillväxt totalt och tar första platsen för jobbtillväxt inom trävaruindustrin. (se vita klotet i bilden).

Branschen har en mycket god tillväxt i förädlingsvärde och konkurrenskraften har varit god under 2014–2016. Branschen bearbetar och förädlar trä till produkter. Sågning, hyvling och träimpregnering utgör viktiga moment. Även tillverkning av produkter såsom faner och träbaserade skivor, parkettgolv, dörrar och fönster av trä utgör viktiga slutprodukter. Under 2011–2016 har tillväxt i förädlingsvärde varit 47 procent. Tillväxt i anställda 15 procent och antalet nya företag har ökat med 25 procent, vilket innebär 485 företag i landet.

Läs gärna hela rapporten här

Dela inlägget:

Kontakta oss

Stortorget 2
332 30 Gislaved