Anderstorps näringslivsförening

Anderstorp Näringsliv har medlemmar med verksamhet i eller omkring orten Anderstorp. Föreningen ingår i samarbetet med kommunens andra näringslivsföreningar i Gislavedsregionens Näringslivsråd.

Med vår gemensamma röst vill vi belysa frågor som är viktiga för näringslivet och att kunna start och driva företag. Det rör frågor om allt från mark, infrastruktur och planering till boende, utbildning och attraktiv fritid. Tillsammans med de andra näringslivsföreningarna i kommunen kan vi samverka för ett bättre företagsklimat i hela Gislaveds kommun. Vi arbetar också med frågor kring attraktivitet, där vi tar egna initiativ.

Läs mer på vår webbsida: https://anderstorpnaringsliv.se

Styrelsen

Ordförande
Anders Ohrgren

Ledamöter
Robert Bladh
Henrik Andersson
Mathias Uhlman
Martina Damgaard
Peter Håkansson
Jonas Stigemyr
Gertrud Tuppela

    Ansök om medlemskap

    Postadress

    Kontaktuppgifter VD:

    Kontaktuppgifter kontaktperson

    (För kommande uppdateringar)