Broaryd- Burseryds näringslivsförening

Broaryd och Burseryd har båda gamla anor som kyrkby och bruksort och är belägna i den vackra småländska skogsbygden.

De har flera mindre och några stora industrier varav den största är Burseryd Bruk AB, som tillverkar bandstål. Även en betydande plast, metall- och träindustri förekommer.

Kända varumärken: Burseryds bruk, Bäckegårdslist, Lida Timber, Signode och Stebro.

Broaryd: 10 km väster om Skeppshult och Nissastigen, riksväg 26. Vid länsväg 153 Varberg-Skeppshult.

Burseryd: 10 km väster om Smålandsstenar och Nissastigen, riksväg 26.

Styrelse

Ordförande
Marie Trevik

Vice ordförande
Fredrik Ekeroth

Sekreterare
Malin Nyberg

Kassör
Johan Alexandersson

Suppleanter
Martin Bard
Andrei Fazakas

Ledamöter
Hans Lindahl
Fredrik Aqvilin
Mikael Johansson

    Ansök om medlemskap

    Postadress

    Kontaktuppgifter VD:

    Kontaktuppgifter kontaktperson

    (För kommande uppdateringar)