Fastighetsägarföreningen

Fastighetsägarna i Gislaved är en lokalförening i riksorganisationen Fastighetsägarna. De samlar lokala fastighetsägare för att utveckla sina fastigheter.

Kontakt: Malin Larsson
Mail: malin@gislavedshus.se
Tel: 0371-56 67 00

    Ansök om medlemskap

    Postadress

    Kontaktuppgifter VD:

    Kontaktuppgifter kontaktperson

    (För kommande uppdateringar)