Gislaveds näringslivsförening

Gislaved är en industriort, fortfarande känd för sin gummifabrik, etablerad redan 1895 under namnet Svenska Gummifabriken och sedermera ägt av Continental AG. När däckfabriken lades ned år 2002, övertogs den 600 meter långa fastigheten av Weland AB, som idag rymmer en mängd olika företag samt inkubatorverksamhet.

Gislaved har flera stora industrier med tillverkning av gummiprodukter och Polymer, samt skärande bearbetning.

I Gislaved finns också ett sprudlande musik- och idrottsliv, som hockey, volleyboll och speedway.

Kända varumärken bland andra Eurovema, Gislaved gummi, Recticel.

Föreningens mål:

Gislaved Näringslivsförening (GNF) är en förening som vill organisera alla företag i Gislaved samhälle. Vi vill attrahera ägare, företagsledare och ledningspersoner. GNF ska vara en viktig del i dessa personers kontaktnät och erbjuda både interna och externa kontaktytor. GNF vill vara en samlingspunkt för idéer som driver Gislaved framåt. GNF är våra medlemmars väg in i Enter Gislaved AB.

Medlemskapet ger tillgång till ett ovärderligt kontaktnät för ägare, företagsledare och ledningspersoner och en unik möjlighet att tillsammans med andra besluta och genomföra viktiga projekt.

GNF tror att dess medlemmar har idéer om hur Gislaved skall utvecklas i ett bredare perspektiv och som de endast kan genomföra med andra.

GNF är medvetna om att företag är beroende av att verka i en attraktiv byggd, men attraktiviteten kommer inte av sig själv (särskilt som vi vet att orter utan högskola/sjukhus etc inte får något gratis).

GNF vill vara en mötesplats för att göra Gislaved samhälle mer attraktivt i ett bredare perspektiv – lyckas vi samla ihop den entreprenörskraft som finns i Gislaveds företag finns stora möjligheter till förbättringar.

Genom GNF har våra medlemmar också möjlighet att påverka vilka projekt Enter Gislaved AB ska arbeta med.

Styrelsen

Ordförande
Jaana Ek

Vice ordförande
Mahsa Farajolahi

Kassör
Ida Ahnberg Algerbro

Sekreterare
Dijana Bjelovuk

Klubbmästare
Stina Runesson

Ledamöter
Joakim Ekstrand
John Klang

Styrelsesuppleanter
Thomas Carlsson
Susanne Bäcklund

    Ansök om medlemskap

    Postadress

    Kontaktuppgifter VD:

    Kontaktuppgifter kontaktperson

    (För kommande uppdateringar)