PRAO

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden.

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, SKAL och PRAO är en del av detta arbete. PRAOn är ett obligatoriskt inslag i skolan där eleverna ges möjligheten att uppleva och få kännedom om olika företag i kommunen, dess verksamhet och yrkesroller. Via PRAO får ungdomarna en arbetslivsreferens som de kan använda sig av vid framtida arbete, som t.ex. sommarjobb.

Enter stöttar skolan i informationsspridningen av PRAO för årskurserna 8 och 9, och tar även emot PRAO-elever från årskurs 8.

Vill ditt företag ta emot PRAO-elever? Ta då kontakt med ansvarig studie- och yrkesvägledare via kommunens kontaktcenter.

Läs mer om PRAO